Skip to content

[rev_slider alias=”begassen-woning”]

Vorige week heeft EWS Fumigation een succesvolle woning begassing uitgevoerd in Den Hout, Brabant. In de woning werden eerder dit jaar sporen van houtaantasting aangetroffen. Het begassen van de woning was dan ook een goede oplossing om de aanwezige boktor af te doden en verdere aantasting te voorkomen. In de slideshow boven dit bericht vindt u een kleine impressie.

Hoe gaat de begassing van een woning in z’n werk?
Allereerst worden alle levensmiddelen en medicijnen uit de woning verwijderd. Vervolgens zetten we de omgeving rondom de woning af, zodat er geen toegang voor onbevoegden is. Dit om de veiligheid voor mens en dier te garanderen. Openingen worden afgeplakt en de woning wordt ingepakt in gasdichte zeilen. Zodra de woning volledig gasdicht is, is het tijd om het gas in te brengen. Gedurende de gehele gassing wordt, met behulp van speciale apparatuur, de gasconcentratie in de woning nauwlettend gemonitord. Zodra de vereiste gassingsperiode om het hout aantastende insect af te doden is verstreken, wordt de begassing beëindigd en gaat EWS over op ventilatie van de woning. Nadat al het gas uit de woning is, wordt de woning vrijgegeven en is deze weer veilig te betreden.

Meer informatie over het begassen van woningen? Ga naar de pagina over woning begassen.
Meer informatie over hout aantastende insecten? Ga naar de pagina over hout aantastende insecten.

Wilt u meer weten over onze diensten, heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende afspraak maken? Dan kunt u bellen naar +31 (0)183 30 12 70.