Skip to content

Beperk schade aan houtconstructies en monumentaal erfgoed

Het seizoen van de houtworm is in volle gang. Is uw vastgoed vrij van houtaantasters? In de volksmond wordt gezegd dat het houtwormseizoen van april tot september loopt. Dit is de periode dat de houtworm in de vorm van een kever uitvliegt en zichtbaar is.

Hieraan gaat echter een lang proces vooraf dat ook en vooral buiten het vermeende seizoen plaatsvindt. Een proces waarin de houtworm kostbare houten meubels, houtconstructies in huizen, molens en monumentaal erfgoed kan aantasten.

In dit artikel bespreken we zowel de kenmerken van een houtaantasting alsook de mogelijke behandelingen en preventieve maatregelen. Maar wat ís houtworm eigenlijk?

Wat is houtworm?

‘Houtworm’ is niet zo zeer een worm als wel de verzamelnaam van diverse soorten torren en kevers, zoals de boktor of gewone houtkever, die zich allemaal in de larvenfase van hun levenscyclus als een worm voortbewegen.

Dit doen ze door het boren van gangen in diverse soorten hout. De larven voeden zich met het hout dat bij het knagen vrijkomt. Het larvale stadium duurt zo’n 3 tot 5 jaar. Zonder ingrijpen heeft de houtboorder dus relatief lang vrij spel om de constructie van bijvoorbeeld uw houten dak aan te vreten, waardoor de draagkracht van het hout verzwakt met mogelijke instorting tot gevolg. Herstel of vervanging van de constructie is vaak kostbaar.

Hoe herkent u een houtaantasting?

Een houtaantasting wilt u koste wat kost voorkomen. Om ervoor te zorgen dat die kosten niet de pan uitrijzen, is het zaak dat u er snel bij bent als u het vermoeden heeft dat zich houtworm in uw huis, molen, vastgoed of monumentaal erfgoed verstopt heeft.

Tekenen van een houtworminfestatie

Er zijn een aantal tekenen op basis waarvan u een houtworminfestatie kunt herkennen.

  • Knagend geluid: Actieve larven maken bij het boren van gangen een knagend geluid.
  • Uitvlieggaatjes: Kleine ronde of ovalen gaatjes in het hout, soms met boormeel.
  • Boormeel: De uitwerpselen van houtworm in de vorm van fijn zaagselachtig stof.
  • Zwak hout: Hout dat gemakkelijk breekt of verkruimelt bij aanraking.
  • Zichtbare kevers: Uitvliegende torren of kevers in de laatste fase van hun levenscyclus.

Wat te doen bij een vermoeden van houtworm?

Als u één of meer van bovenstaande tekenen opmerkt, heeft u vermoedelijk te maken met een houtaantaster. Deze komen in verschillende soorten en maten. Het is belangrijk vast te (laten) stellen met welke tor of kever u te maken heeft om de behandeling zo doeltreffend mogelijk te laten zijn en te voorkomen dat de schade verder oploopt.

Een grondige inspectie uitgevoerd door een professional helpt u uitwijzen of u te maken heeft met bijvoorbeeld de boktor, de bonte knaagkever, de spinthoutkever of tapijtkever. Tijdens de inspectie wordt ook een inventarisatie gemaakt van de reeds aangerichte schade en de gevolgen. EWS biedt dergelijke inspecties aan en geeft advies voor een passende behandelmethode.

Behandelopties

Afhankelijk van de ernst van de infestatie zijn verschillende behandelingen mogelijk. Ook een combinatie van behandelingen is een optie. In het uiterste geval wordt het aangetaste hout vervangen. Daarnaast kunt u preventieve maatregelen nemen om een nieuwe infestatie te voorkomen. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende behandelingen:

  • Heteluchtbehandeling: Verwarming van de kerntemperatuur van het hout tot 48-56 graden Celcius zorgt voor een effectieve afdoding van de insecten.
  • Impregneren: Een oppervlaktebehandeling van het hout met een speciale bestrijdingsvloeistof doodt alle insecten effectief af en voorkomt een nieuwe infestatie.
  • Begassing: Begassen – of fumigeren – met gifgas is een effectieve methode voor de bestrijding van houtaantasters in alle stadia van hun levenscyclus.

Hier leest u meer over onze fumigatiediensten met als voorbeeld de boktor: https://www.ews-group.nl/fumigation/houtaantastende-insecten/begassen-boktor/

Vervanging houtconstructie

Als uw houtconstructie dusdanig is aangetast dat een behandeling niet afdoende is om instorting te voorkomen, komt het hout in aanmerking voor vervanging of sanering.

In aanvulling op behandelingen verzorgt EWS inspecties en rapporteringen bijvoorbeeld bij de aan- en verkoop van onroerend goed. Desgewenst vervangen wij de houtconstructie voor u.

Preventieve maatregelen

Vanzelfsprekend hopen we in eerste instantie dat u gevrijwaard blijft van houtworm. Houtworminfestatie kan worden voorkomen door het hout te (laten) behandelen met een beschermende coating.

Een andere vorm van preventie is het reguleren van de luchtvochtigheid in uw woning of pand. Sommige houtwormen hebben namelijk een voorkeur voor vochtig hout. Door het pand goed geventileerd te houden, verkleint u de kans op een nieuwe aantasting.

Daarnaast is het van belang uw houtconstructies regelmatig te checken op de hiervoor beschreven tekenen, zodat u een eventuele infestatie zo snel mogelijk in de kiem smoort.

Hulp nodig?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het beperken van de schade aan de houtconstructie in uw huis, molen, vastgoed of monumentaal erfgoed? In de loop der jaren hebben wij heel wat kennis en expertise opgedaan. Voor zowel particulieren als zakelijke klanten bieden wij dan ook diverse oplossingen. Benieuwd hoe we ook ú kunnen helpen?

Contact

Neemt u vrijblijvend contact op met Paul van Luit.

Kantoor: +31 85 04 98 522
Mobiel: +31 6 12 570 122
E-mail: p.vanluit@ews-group.com