Een terugblik op BMSB-seizoen 2022/23: “Het is een heel mooi seizoen geweest”

BMSB behandeling

WERKENDAM, juli 2023 – Met het BMSB-seizoen in aantocht zijn vervoerders, expediteurs, exporteurs, en iedereen die betrokken is bij de logistiek van goederen naar Australië en Nieuw-Zeeland in afwachting van de nieuwe, wellicht weer aangescherpte importvoorschriften voor komend seizoen. In de stilte voor de storm blikken we terug op het afgelopen seizoen 2022/2023. En dat doen we met Roy van Hattum, Team Leader EWS Fumigation & Bio Treatment, en Marta Mottin, General Manager, beide werkzaam bij EWS Group, respectievelijk in Nederland en Italië.

Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)

BMSB is de afkorting voor Brown Marmorated Stink Bug, ofwel: de bruingemarmerde stinkwants, een keverachtige die voorheen niet voorkwam in Europa. Marta herinnert zich de komst van het insect nog goed. “In Italië werd de kever voor het eerst waargenomen in de regio Reggio Emilia”, vertelt ze. “Daar richtte hij enorme schade aan gewassen aan. Na contact met diverse universiteiten in zowel Europa als Azië, bleek het om de BMSB te gaan die in een container uit China naar Europa ‘meegelift’ moest zijn. Het insect had hier geen natuurlijke vijanden waardoor de populatie te snel te groot groeide en uiteindelijk een bedreiging voor de oogst vormde. Niet alleen in Italië en op het Europese continent, maar ook voor andere landen waar het geen inheemse diersoort is.”

Approved Offshore BMSB Treatment Provider

Dat is onder andere het geval in Australië en Nieuw-Zeeland. Beide landen doen er alles aan om te voorkomen dat het beestje überhaupt het land inkomt. Zij eisen dan ook dat inkomende goederen die in een bepaalde risicocategorie vallen en vanuit bepaalde risicolanden tussen 1 september en 30 april verscheept worden, een BMSB-behandeling ondergaan. Die behandeling moet voorafgaand aan verscheping plaatsvinden en mag alleen worden uitgevoerd door ‘Approved Offshore BMSB Treatment Providers’. EWS Group is zo’n erkende behandelaar. Roy heeft er zijn handen vol aan.

Een heel mooi BMSB-seizoen 2022/2023

Als het gaat om een terugblik op het afgelopen seizoen, valt hij met de deur in huis: “Ik kan niet anders zeggen dan dat het een heel mooi seizoen is geweest waarin we heel veel goederen hebben mogen behandelen. In Nederland hebben wij op de terminal van BCTN in Alblasserdam onze vaste locatie waar we de twee BMSB-behandelingen uitvoeren. Containers worden gefumigeerd, en breakbulkgoederen zoals auto’s, tractoren, motoren etc. ondergaan een hittebehandeling.”

BMSB-behandelingen door heel Europa

EWS Group is echter niet aan één locatie gebonden. Het bedrijf heeft vestigingen door heel Europa en kan in veel landen zowel fumigeren als met hitte behandelen. Ook in Italië wordt teruggekeken op een mooi BMSB-seizoen. Marta vult aan: “Meer en meer Europese landen worden toegevoegd aan de lijst van risicolanden. Dat betekent dat we een stijging zien in het aanbod aan goederen dat onder meer via de Italiaanse havens Europa verlaat en hun weg naar Australië en Nieuw-Zeeland vindt.”

Ontzorgen van a tot z

Zowel fumigatie als hittebehandeling zijn goedgekeurde behandelmethoden. Ongeacht het type behandeling, er komen nauwgezette procedures aan te pas. EWS weet de weg. Roy legt uit: “We ontzorgen de klant van a tot z. We regelen de locatie, voorzien de goederen van zegels en documentatie, én verzorgen het natransport. Daarnaast zorgen we ervoor dat het Record of Fumigation in de portals van Australië of Nieuw-Zeeland geüpload is. Op die manier hebben de overheidsinstanties van beide landen inzage in alle processen.”

Vlag en wimpel

“En dat we dat niet voor niets doen, weten we inmiddels ook”, lacht Roy. “Afgelopen seizoen werden we vereerd met een bezoek van afgevaardigden van het Nieuw-Zeelandse Ministry for Primary Industries voor een inspectie. Ze controleerden werkelijk alles! Onze bussen, de PBM’s, het materiaal, onze procedures, de behandelmethodes, de documentatie ervan, de gasconcentraties, noem maar op!” Met trots: “We zijn met vlag en wimpel geslaagd!”

Vol vertrouwen

Zowel Roy als Marta zien dan ook vol vertrouwen het BMSB-seizoen 2023/2024 tegemoet. “Met de ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan, en de teams die in alle landen op volle sterkte zijn, zijn we klaar om te knallen!”, zegt Marta enthousiast. “Waarbij we natuurlijk pas echt van een mooi seizoen kunnen spreken als de BMSB buiten de grenzen van Australië en Nieuw-Zeeland gebleven is”, besluit ze.

Vragen?

Weten hoe we u het komende BMSB-seizoen van dienst kunnen zijn? Leest u zich hier in of neemt u contact op met Paul van Luit, tel.: +31 85 0498522. Hij adviseert u graag!

CSP Zeebrugge Terminal en EWS group gaan samenwerking aan

Zeebrugge, juni 2023 – CSP Zeebrugge Terminal, de in Zeebrugge (BE) aan open zee gelegen containerterminal van Cosco Shipping Ports, en EWS Group, onder andere gespecialiseerd in het fumigeren van diverse goederen, bundelen hun krachten en bieden vanaf mei een nieuwe fumigatiezone aan, direct op de exportkaai in de haven van Zeebrugge.

Fumigatiezone

Met de nieuw ingerichte fumigatiezone op de exportkaai richten beide bedrijven zich in eerste instantie op klanten die boomstammen exporteren naar China. Met boomstammen beladen containers moeten voorafgaand aan export een zogenaamde quarantainebehandeling ondergaan om verspreiding van de schorskever naar andere landen tegen te gaan. De quarantainebehandeling bestaat uit het begassen van de containers, de fumigatie.

Gunstige ligging

Sinds 2015 behandelt EWS Group reeds succesvol containers met boomstammen op diverse locaties in Europa. Nu komt daar de terminal in Zeebrugge bij. Deze is gunstig gelegen voor aanvoer vanuit het achterland per vrachtwagen, binnenschip of trein. Vooral de treinverbinding vanuit Noord-Frankrijk is interessant voor klanten aangezien de haven van Le Havre geen fumigatiediensten biedt.

Quarantainebehandeling plús

Met een fumigatiecapaciteit van 200 containers per week staat de samenwerking in Zeebrugge garant voor het totale dienstenpakket aan fumigatie, ventilatie, gasvrijverklaring, zegel en fumigatiecertificaat. Een pakket waarmee de samenwerking inzet op het ontzorgen van de klant; de behandeling wordt volledig geïntegreerd in het logistiek proces van de klant.

Meer informatie over onze..

Fumigatie

Toekomstperspectief

Waar de twee partijen zich vooralsnog richten op de export van gecontaineriseerde boomstammen naar China, verwachten zij in de toekomst met de fumigatiezone in te kunnen spelen op de groeiende vraag naar de behandeling van containerverschepingen naar Australië en Nieuw-Zeeland. Deze landen stellen een zogenaamde BMSB-behandeling verplicht van hoogrisicogoederen die tussen 1 september en 30 april naar die landen verzonden worden. Fumigatie is een goedgekeurde behandeling en EWS Group een gecertificeerde partij om deze behandeling uit te voeren.

Samenwerking

Nancy Van Osselaer van CSP Zeebrugge Terminal en Michiel Peeraer van EWS Group zijn verheugd over de samenwerking van de twee bedrijven en zeggen: “Als de manier waarop de samenwerking tot stand is gekomen exemplarisch is voor de uitvoering ervan, kan het niet anders dan een succes worden!” Beiden kijken uit naar de nieuwe kansen die de samenwerking biedt en vertrouwen erop dat ook klanten de meerwaarde zien van de fumigatiezone direct aan de exportkaai voor export naar China en straks ook Australië en Nieuw-Zeeland.

Over CSP Zeebrugge Terminal

CSP Zeebrugge Terminal is een containerdiepzeeterminal in de haven van Zeebrugge en ligt direct aan open zee, zeer dicht bij de belangrijkste scheepvaartroutes in Noordwest-Europa. Bovendien biedt het een uitstekende nautische ontsluiting voor de grootste generatie containerschepen. CSP biedt tevens een complete waaier aan containeroplossingen. Van inspectie tot stockage, van onderhoud tot reparatie, van reefermonitoring tot fumigatie, zelfs van complete warehousing en CFS-diensten.

Over EWS Group

EWS Group is een gespecialiseerde en innovatieve partner voor alle vormen van ongediertebestrijding, begassing, gasmeting, ventilatie en biobehandelingen van goederen in opslag. De divisie Fumigation is gespecialiseerd in het fumigeren van diverse goederen en objecten waaronder containers, silo’s, magazijnen, schepen en industriële constructies.

www.cspterminals.be
www.ews-group.com

Persbericht namens: EWS Group
Contactpersoon: Michiel Peeraer
Telefoon: +32 35 41 27 92 | +32 471 61 55 40

BMSB-seizoen 2022-23 | Het laatste nieuws

Brown marmorated stink bug (BMSB)

Afgelopen dinsdag woonde EWS Group in aanloop naar het aanstaande BMSB-seizoen een online informatiesessie bij. Deze werd georganiseerd door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Bosbouw (DAFF) van Australië en het Ministerie voor Primaire Industrieën (MPI) van Nieuw-Zeeland, de overheidsinstanties verantwoordelijk voor het weren van BMSB uit de beide landen.

BMSB, wat is dat ook alweer?

BMSB is de afkorting voor brown marmorated stink bug, ofwel bruin gemarmerde stinkwants. Deze kever vormt een plaag voor de land- en tuinbouw. Oorspronkelijk komt hij uit Azië. Als ‘lifter’ in goederen heeft hij zich de afgelopen jaren in Noord-Amerika en Europa kunnen verspreiden. Op zoek naar beschutting tegen de kou vind je hem in de hoeken of op andere droge plaatsen van zeecontainers, voertuigen, boten, caravans, machines en persoonlijk opgeslagen items.

Het risico dat hij al meereizend op vracht en containers Australië en Nieuw-Zeeland binnenkomt, is extra groot tussen september en april, de periode die samenvalt met de herfst en winter op het noordelijk halfrond. De authoriteiten van Australië en Nieuw-Zeeland stellen een BMSB-behandeling voor bepaalde goederen verplicht om zo het risico op een bioveiligheidsprobleem te beperken.

BSMB-behandeling

Een BMSB-behandeling is verplicht voor hoogrisicogoederen die geproduceerd zijn in of verzonden worden uit doelrisicolanden in de periode van 1 september 2022 tot aankomst in Australië en Nieuw-Zeeland op of vóór 30 april 2023. Een verplichte behandeling geldt eveneens voor schepen die aanmeren, laden of overladen en afkomstig zijn uit doelrisicolanden binnen dezelfde periode. Goedgekeurde behandelingen zijn onder andere warmtebehandeling en fumigatie.

BMSB is een plaag voor de landbouw

BMSB-behandelaars

De informatiesessie werd bijgewoond door behandelaars, zowel bestaande als nieuwe, die in het kader van het Offshore BMSB Treatment Providers Scheme zijn goedgekeurd. De ministeries informeerden de deelnemers over de nieuwe maatregelen voor het komende seizoen en benadrukten de sleutelrol die de industrie vervult bij het helpen vrijhouden van Australië en Nieuw-Zeeland van BMSB. De maatregelen van de afgelopen jaren zijn succesvol gebleken.

Nieuwe maatregelen

Om succesvolle resultaten te behouden, evalueren Australië en Nieuw-Zeeland tijdens het seizoen de maatregelen voortdurend en voeren zo nodig aanpassingen door op basis van hun bevindingen en de eventuele aanwezigheid van BMSB en veranderingen in de risicostromen. Een tweetal belangrijke wijzigingen voor het aankomende BMSB-seizoen 2022-23 vindt u hieronder.

  • Opkomende risicolanden – alleen China en het VK
  • De hoofdstukken 39, 94 en 95 zullen steekproefsgewijs worden geïnspecteerd voor opkomende risicolanden

Een volledige update is te vinden onder deze leidende link.

Teamwork

Warmtebehandeling

De sessie werd afgesloten met een woord van dank aan de industrie. Het vereist teamwork om de BMSB uit Australië en Nieuw-Zeeland te houden. En dat is precies wat wij u bieden: teamwork! EWS Group is een erkend BMSB-behandelaar voor zowel warmtebehandeling als fumigatie en boogt op een ruimte ervaring op beide gebieden. We werken graag met u samen om ervoor te zorgen dat uw vragen over verscheping naar Australië en Nieuw-Zeeland tijdens het BMSB-seizoen worden beantwoord en dat uw goederen de juiste behandeling en certificaten krijgen die voldoen aan de vereisten zoals uiteengezet in het Offshore BMSB Treatment Providers Scheme.

Vragen?

Mocht u vragen hebben of technisch advies willen inwinnen, neem dan gerust contact op met onze BMSB-expert Dennis van der Leeden.

Kantoor: +31 85 04 98 522
Mobiel: +31 6 829 77 111
E-mail: d.vanderleeden@ews.group.com

We kijken ernaar uit met u samen te werken!

EWS Group | erkend BMSB-behandelaar

ISPM 15 Heat Treatment voor probleemloos transport van houten verpakkingen naar de UK (Brexit)

Door de Brexit is de ISPM 15 behandeling van houten verpakkingen naar de UK per 1-1-2021 verplicht. Houten verpakkingen behandeld met Heat Treatment en voorzien van erkende ISPM 15 stempelmarkeringen worden probleemloos toegelaten in de UK.

ISPM15 geldt voor verpakkingen van massief hout voor ondersteuning, bescherming of transport van goederen. Fumigeren met SO2F2 van hout als ISPM 15 behandeling is in Nederland niet toegestaan, omdat de vereiste concentratie SO2F2 hoger is dan in Nederland mag. Een ISPM 15 Heat treatment is de juiste behandeling. Op onze locatie te Werkendam staat een ISPM 15 gecertificeerde Heat Treatmentkamer.

De behandeling vindt plaats op basis van heat treatment. Met deze techniek wordt de containerinhoud opgewarmd tot de kern van het hout een temperatuur van 56°C bereikt. Vervolgens wordt deze temperatuur 30 minuten behouden. Bij 56°C worden insecten die zich in het hout kunnen bevinden in alle levensstadia (inclusief de eitjes) afgedood. De containerinhoud wordt opgewarmd door de circulatie van warme lucht in de container.

Na voltooiing van de Heat Treatment behandeling worden op het hout de juiste markeringen aangebracht en wordt u voorzien van de juiste documentatie om het hout conform de ISPM normen in te voeren.

Gecertificeerde ISPM15 leverancier
EWS is gecertificeerd om houten verpakkingen conform ISPM 15 te behandelen en is opgenomen in het centraal register op www.smhv.nl van de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV). EWS kan een ISPM 15 behandeling uitvoeren op de volgende voorwerpen/objecten:
• Stuwhout
• Pallethout
• Houten kisten
• Dragline schotten
• Pallets

Lineas en EWS Group verdubbelen fumigatie capaciteit in Haven van Antwerpen

Antwerpen, 15 oktober 2020 – EWS Group, specialist in fumigatie en gasmeting, en Lineas, de grootste private spoorvrachtoperator in Europa, gaan de fumigatie capaciteit in de Main Hub in Antwerpen verdubbelen. Zo kunnen ze aan de sterk toegenomen vraag in houttransport van Europa naar China voldoen. Kwamen er vorig jaar wekelijks nog zo’n 1000-1.500 containers met hout door de haven, zijn dat er sinds juni ruim 3.000.

Honderdduizenden containers met dood hout vertrekken jaarlijks vanuit Europa naar China, waar het wordt verwerkt tot spaanplaten en meubels. Dit hout komt uit productiebossen in Duitsland, waar de intrede van een schorskever het ritme heeft opgedreven.

Het hout reist per spoor of per truck naar de Haven van Antwerpen. Daar dienen de containers gefumigeerd te worden, zodat de schorskever sterft en zich niet langer kan verspreiden. Fumigatie, ofwel begassen van containers, is verplicht vanuit China en noemt men ook wel een quarantainebehandeling.

Na een behandeling van 24 uur kunnen de containers hun reis vervolgen. Dankzij een spooraansluiting op de fumigatiezone in de Antwerpse Main Hub, kunnen de containers aansluiten op de zogenaamde LORO- en RORO-treinen van Lineas, die meermaals per dag richting de diepzeekaaien op Linkeroever en Rechteroever sporen.

Door de toegenomen vraag vanuit China hebben Lineas en EWS Group hun capaciteit op de Main Hub verdubbeld. De samenwerking startte in 2017 met twee zones voor twintig 40ft containers. De terminal wordt nu uitgebreid naar vier zones van twintig 40ft containers.

Over EWS Group

EWS Group is de specialistische en innovatieve partner voor alle vormen van ongediertebestrijding, begassingen, gasmetingen, ventilaties en bio behandelingen van goederen in opslag.

Het hoofdkantoor van EWS Group is gevestigd in Werkendam, Nederland. Naast het hoofdkantoor in Nederland heeft EWS meerdere Europese vestigingen in onder andere België, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Engeland, Spanje en Duitsland.

De missie van EWS Group is het wegnemen van de klant zijn/haar zorgen over bioinfestaties en hygiënerisico’s. Onze visie is om, samen met onze medewerkers, een toonaangevende positie in de branche te realiseren door samenwerking, innovaties en transparante afspraken met opdrachtgevers. EWS Group houdt daarbij  rekening met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

Over Lineas

Lineas is de grootste private spoorvrachtoperator in Europa met hoofdkantoor in België en vestigingen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje. 

De missie van het bedrijf is om zo’n goede spoorproducten en –diensten aan te bieden dat klanten het transport van hun goederen van de weg naar het spoor verschuiven om zo hun supply chain te verbeteren en de negatieve impact van hun activiteiten op het klimaat, mobiliteit en luchtkwaliteit verminderen.

Het belangrijkste product van Lineas is het Green Xpress Network, dat dagelijks snelle en betrouwbare spoorverbindingen tussen België en grote Europese hubs biedt. Het bundelt daarbij verschillende soorten vracht tot één trein. Het GXN-aanbod werd gelanceerd in 2014 en kent ondertussen al 20 verbindingen.

Lineas stelt meer dan 2.100 mensen tewerk en heeft een vloot van meer dan 250 locomotieven en 7.000 wagons. De aandeelhouders van het bedrijf zijn de onafhankelijke private equity-groep Argos Wityu samen met het management van Lineas (90%) en NMBS (10%).

www.lineas.net

EWS breidt capaciteit uit voor het komende BMSB-seizoen

De “brown marmorated stink bug”, ofwel BMSB,  afkomstig uit Azië – maar tegenwoordig ook te vinden in grote delen van Europa – veroorzaakt grote schade aan diverse gewassen.

Australië en Nieuw-Zeeland hebben strikte eisen tegen BMSB opgelegd voor goederen die van 1 september 2020 tot en met 31 mei 2021 geïmporteerd worden.

Deze goederen dienen behandeld te worden door middel van fumigatie of  Heat Treatment.

Australië en Nieuw-Zeeland passen jaarlijks de te treffen maatregelen aan, echter heeft EWS zich in afwachting op het komende seizoen al voorbereid met een heuse capaciteitsverhoging. 

In meerdere Europese landen en havens heeft EWS locaties opgezet waar behandelingen plaats kunnen en mogen vinden.

Denk hierbij aan het behandelen van breakbulk, auto’s, containers tot stukgoed. Voor elk object en/of volume biedt  EWS Group de  oplossing! Meer informatie? Lees hier meer.

Schorskever zorgt voor schade aan wouden

De letterzetter (schorskever) richt veel schade aan het woud aan. Besmette bomen zijn een gevaar en moeten daarom worden gekapt en afgevoerd. Lees hier meer over in dit artikel. Het gekapte hout kan vervolgens wel degelijk nog gebruikt worden, maar dient uiteraard wel ongediertevrij te zijn. Hiervoor moet het hout worden behandeld. Na de behandeling dient er tevens een officieel certificaat te worden uitgegeven om geëxporteerd te mogen worden. De behandeling kan worden uitgevoerd door middel van fumigatie en moet worden uitgevoerd door een specialist. De divisie Fumigatie van EWS Group voert deze behandelingen uit, verstrekt het benodigde certificaat en kan u ontzorgen door het organiseren van tijdig transport naar de juiste exportterminal. Dit doen wij vanuit één van onze speciaal ingerichte locaties in Nederland. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of kunt u contact met ons opnemen.

Sinds vrijdag 15 november is de Fumigation divisie van EWS Group liefst twee Gassingsleiders rijker!

Na drie geslaagde theorie examens en 2 praktijkexamens mogen Marlon en Paul zich officieel Gassingsleider noemen! Met onderwerpen als biologie, kennis van gassen, wet- en regelgeving, milieu, veiligheid en import-exporteisen was het een pittig traject met een fantastische beloning. Dit verdiende namens EWS natuurlijk een bloemetje. Op de foto staan van links naar rechts Randolph van der Veen (Examinator CPMV), Marlon, Wouter Edelman (Operations Manager Fumigation) en Paul.

Mannen: jullie hebben er hard voor gewerkt, van harte gefeliciteerd en op naar vele succesvolle en veilige behandelingen onder jullie leiding!

BMSB exporteisen; hoe kunnen wij u hiermee helpen?

EWS Fumigation bezocht de Europort 2019 beurs in AHOY te Rotterdam om naar Australië of Nieuw-Zeeland exporterende bedrijven te adviseren in verband met de exporteisen. Risicogoederen (bijvoorbeeld machines, auto’s etc.) dienen behandeld te worden tegen de BMSB (Brown Marmorated Stink Bug) alvorens ze geëxporteerd worden. Het ondersteunen en promoten van Nederlandse bedrijven, waaronder wereldhaven Rotterdam, vinden wij binnen EWS Group een zeer belangrijk onderdeel. Benieuwd naar hoe wij u van dienst kunnen zijn m.b.t. de eisen tegen de BMSB? Ga dan naar BMSB behandeling of neem contact met ons op!

Weer een nieuw fumigatieplein voor EWS Fumigation

Na een succesvolle lancering van het nieuwe fumigatieplein bij de Koninklijke van der Wees groep in Dordrecht, hebben we een andere geopend bij de CTU terminal in Tiel. Wouter Edelman, Operations Manager Fumigation bij EWS Group (links op de foto) en Gerwin van Dommelen, Terminalmanager bij CTU Tiel (rechts op de foto) hebben deze exclusieve samenwerking ter plekke bezegeld. Met dit nieuwe fumigatieplein breidt EWS Group verder uit met als doel de toenemende vraag naar succesvolle quarantaine behandelingen van export containers aan te kunnen. Voorbeelden hiervan zijn de behandeling van boomstammen bestemd voor China en de BMSB behandeling van export containers naar Australië en Nieuw-Zeeland.