EWS Gas measurement op Multimodaal Transport Expo

Op donderdag 14 maart staat EWS Group op de Multimodaal Transport Expo in het Breepark in Breda. Dé jaarlijkse vakbeurs voor Vlaamse en Nederlandse bedrijven in de transport en logistiek.

Onze professionals van de divisie Gas measurement gaan graag met u in gesprek over RI&E-vraagstukken, awareness, arboveiligheid én meer. Bijvoorbeeld over de laatste ontwikkelingen op het gebied van gasmeten en hoe deze van waarde kunnen zijn bij de bescherming van uw medewerkers.

Voor meer info over de beurs gaat u naar https://www.multimodaal.nl/
En om uw bezoek gratis te registreren gaat u naar https://www.multimodaal.nl/registreren/

Zien we u op 14 maart in Breda? U vindt ons op stand 3.105. We verwelkomen u graag!

Week van de RI&E: Extra aandacht voor arbeidsrisico’s

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie neemt het risico op ernstige ongevallen aanzienlijk af met goede maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid. Al 25 jaar is iedere ondernemer met medewerkers in dienst verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie, de zogenaamde RI&E, op te stellen. Hierin brengen ondernemers arbeidsrisico’s in kaart en stellen een plan op om deze risico’s te verkleinen.

Tijdens de Week van de RI&E is er van 20 t/m 24 juni 2022 extra aandacht voor het inzichtelijk maken van arbeidsrisico’s binnen bedrijven.

Arbeidsrisico’s

Arbeidsrisico’s verschillen sterk per branche en werkplek. Er is echter wel een top 5. Daaruit blijkt dat gevaarlijke stoffen een van de meest voorkomende arbeidsrisico’s zijn. Bij het lossen van importcontainers kunt u te maken krijgen met gevaarlijke stoffen. Importcontainers bevatten namelijk vaak productiegassen of gassen die er bewust in zijn gestopt om ze ongediertevrij te maken of te houden. Deze gassen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van iedereen die ermee in aanraking komt, en met name voor het personeel dat de containers betreedt.

Gasmeten en veiligheid

EWS Group zorgt ervoor dat uw medewerkers de containers veilig kunnen betreden. Hoe? Door importcontainers al vóór het lossen te meten op schadelijke gassen.

De gasmeetkundigen van onze divisie Gas measurement zijn erin gespecialiseerd. Treffen ze een importcontainer met gassen en dampen die boven de wettelijke grenswaarden liggen, dan wordt de container geventileerd zodat deze vervolgens alsnog veilig gelost kan worden.

Hier hoeft het echter niet bij te blijven. Onze gasmeetkundigen doen desgewenst namelijk ook aanvullend onderzoek naar de bron van de te hoge grenswaarde. Vaak ligt die in het producerende land. We schrijven op verzoek een heldere rapportage en adviseren over mogelijke oplossingen.

Bovendien werken wij met een eigen portal waarin u de status van uw container online kunt checken. Zo heeft u realtime inzicht in het proces én kunt u zelf evaluatierapportages van uitgevoerde metingen downloaden. Transparantie gegarandeerd. En dat is belangrijk als het aankomt op veiligheid.

Uw RI&E en EWS

Terug naar de arbeidsrisico’s. Bent ú bekend met de risico’s die specifiek verbonden zijn aan het lossen van importcontainers? U wilt deze wél inzichtelijk hebben binnen uw bedrijf. Wij helpen u deze in kaart te brengen en stellen vervolgens samen met u de RI&E op. Zo dragen we met elkaar een steentje bij aan een (nóg) veilige(re) werkomgeving!

Gratis gasmeting en contact

Bent u nog geen klant bij ons en nieuwsgierig geworden naar onze dienstverlening? Overweeg dan eens een gratis gasmeting. Wij komen graag bij u op locatie om u kennis te laten maken met onze werkwijze. Neem voor een gratis gasmeting contact op met Sander Kieboom:

T: +31 6 30435308
E: s.kieboom@ews-group.com
W: www.gratisgasmeting.nl

Ventilatieduur van gassen in containers moeilijk te voorspellen

Veel mensen staan er niet bij stil: Gevaarlijke gassen die vrijkomen uit goederen in containers. Voor Arjen van Perk, Operations Support Coördinator bij EWS Gas Measurement , is dit dagelijkse kost. Hoeveel gevaarlijk gas er vrijkomt in containers is niet te voorspellen, maar ongelukken en schade kunnen voorkomen worden. Arjen legt uit hoe.

Natuurkunde
De eerste vraag luidt hoe deze gevaarlijke gassen eigenlijk ontstaan. “Een beetje aanleg voor natuur- en scheikunde is wel handig, waarschuwt Arjen. “Bij de productie van goederen wordt er frequent gebruik gemaakt van oplosmiddelen, de zogenaamde “solvents”. Naar mate de temperatuur stijgt in een container, neemt de snelheid van de moleculen van deze oplosmiddelen toe en zullen deze ontsnappen uit het product. Dit noemt men ook wel “desorptie. In een zeecontainer is dusdanig weinig ventilatie aanwezig, dat deze moleculen zich hierin in gasvorm ophopen. De concentratie zal gedurende het transport van de container naar Europa alleen maar oplopen.

Grenswaarde
Door voortschrijdend inzicht, worden grenswaardes van diverse stoffen met regelmaat naar beneden bijgesteld. Na uitgebreid onderzoek op Europees niveau worden ook nieuwe gassen bekend waarvoor een grenswaarde wordt vastgesteld. Een gas waar we de laatste jaren veel containers op afkeuren, is bijvoorbeeld Ethyleenoxide (EtO). Vaak wordt deze stof gebruikt als sterilisatiemiddel bij medische producten.

Gevaarlijk
De gassen die zich in een gesloten container bevinden, komen vrij wanneer de container uitgeladen wordt. Deze potentieel gevaarlijke concentraties gas worden dan onbewust ingeademd door het logistieke personeel dat de containers moet lossen.  Op lange termijn kan dit zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. De gassen kunnen een nadelige invloed hebben op de vruchtbaarheid en kunnen erfelijke veranderingen en/of kanker veroorzaken. Dit geldt zeker voor de zogenaamde CMR-stoffen. De gassen die achter blijven in containers die “gefumigeerd” zijn met Methylbromide, Fosfine en Sulfuryldifluoride tegen insecten kunnen zelfs acuut dodelijk zijn. “Aangezien de concentraties van gassen niet te voorspellen zijn, is meten en indien nodig ventileren de beste optie om gezondheidsschade te voorkomen”, aldus Arjen.

Ventilatie
Hoe lang een ventilatie gaat duren, is vooraf moeilijk te voorspellen. Het heeft te maken met de hoogte van de gasconcentratie bij de start van de ventilatie, de temperatuur en de wijze van belading van de container. Wanneer een container is volgeladen met dozen is er nog moeilijk een efficiënte luchtcirculatie te behalen met een ventilator. Ook goederen die opgebouwd zijn uit vezelmateriaal en lijm zoals spaanplaat, zullen na zelfs na de ventilatie nog langere tijd gassen blijven uitdampen.. “Indien blijkt dat ventilatie van de container te weinig effect heeft, kunnen we de container voor de klant lossen met ademluchtbescherming”, zegt Arjen.

EWS Group nu ook actief in Polen

Vanaf september mag EWS Group weer een nieuwe locatie aan haar indrukwekkende lijst toevoegen. Dit keer betreft het een locatie in Polen. EWS Gas Measurement gaat werkzaamheden uitvoeren op de PCC Terminal in Brzeg Dolny.

De nieuwe locatie ligt op een half uurtje rijden van de logistieke hotspot in Wroclaw en is ontstaan door aanvraag van een grote retailer die een nieuw warehouse gevestigd heeft nabij de terminal. “10 jaar geleden ventileerde EWS de eerste containers op de terminals in Brabant. Na België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Italië en Engeland is nu Polen aan de beurt.  Trots op wat een enthousiaste club mensen kan bereiken!”, aldus CCO Marcel van den Brink.

Verhoogde gaswaarde in containers gedurende zomerperiode

Zonuren, temperatuur en het percentage afkeur van import containers. Traditiegetrouw ziet EWS Group het percentage van containers met een te hoge gaswaarde stijgen naarmate de zomerperiode aanbreekt. Wordt er dan meer gas toegevoegd aan containers? En wat doet hitte precies?

Uitdampingsproces
Het antwoord op de vraag – “wordt er dan meer gas toegevoegd aan containers in deze periode?’’- is nee. Ongeveer 90% van de afgekeurde containers bevatten gassen welke ontstaan vanuit het verdampproces van de goederen in de containers. Na productie worden de goederen snel in de container geplaatst waar zich het uitdampingsproces zich voortzet. Wanneer de containers zich in een koude omgeving en/of in een omgeving waar weinig direct zonlicht is, blijft de temperatuur in de container koeler. Indien het andersom betreft, wordt de container vele malen warmer. Denk maar eens aan het instappen in een auto dat al een aantal uren in de zon heeft gestaan.

Het resultaat van meer zonuren
Wat voor impact heeft deze warmte in een container dan? Doordat de temperatuur in de containers oploopt, zullen de producten meer uitdampen, wat logischerwijs dus ook resulteert in hogere gaswaarde in de containers.  Hieronder is een greep uit onze database om de impact van meer zonuren en warme temperaturen te laten zien.

Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving

*In rood het afkeurpercentage wat toeneemt naarmate de temperatuur hoger wordt.

Uw voordeel halen met deze informatie
De gaswaarde wordt dus hoger wanneer de temperatuur stijgt. Mede om deze reden maak EWS gebruik van Inland Terminals en de  Drive-Through locatie voor het uitvoeren van gasmetingen. Binnen heel Nederland heeft EWS samenwerkingen met Inland Terminals en door de gasmetingen op één van deze locaties plaats te laten vinden kan de container bij te hoge gaswaarde direct op ventilatie worden aangesloten. Dit voorkomt loze ritten voor uw vervoerders doordat bij aankomst de container toch een te hoge gaswaarde blijkt te bevatten. Daarnaast staat er een losploeg te wachten welke op het laatste moment geannuleerd moet worden.

Ventileren niet het gewenste resultaat
Toch kan ventileren in deze periode soms meer tijd innemen dan gewenst. Na het loskoppelen van de ventilatie dampen producten dusdanig uit waardoor de gaswaarde in de container weer stijgt. Hier is ook een oplossing voor: EWS biedt de mogelijkheid de container te lossen bij de klant op locatie of een locatie van EWS met behulp van alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. De container is namelijk  een gesloten ruimte  met weinig luchtcirculatie. Wanneer de producten veilig worden gelost met  vermenging van ‘’frisse’’ lucht wordt er geen hoge gaswaarde meer gemeten. Zodoende kunnen de goederen toch nog op tijd bij de klant geleverd worden en kan de container op tijd weer ingeleverd worden bij de terminal.

Heeft u vragen en of problemen rondom uw metingen en ventilaties, twijfel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kijken graag mee in uw logistieke proces om de beste oplossingen te bieden.

Inspectie SZW: Meer controles bij distributiecentra

De Inspectie SZW heeft onlangs bekend gemaakt meer controles uit te gaan voeren bij distributiecentra. Aanleiding hiervoor is een stijging van het aantal arbeidsongevallen mede door heftrucks en palettrucks.

In Nederland is elk bedrijf wat personeel in dienst heeft verplicht een RI&E op te stellen. Uit onderzoek van ‘Arbo in Bedrijf’ blijkt dat een meerderheid van de bedrijven in Nederland de arboregels niet of onvoldoende naleeft. Van de bedrijven beschikt slechts 30% over een RI&E waarin alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd.

Onder deze belangrijke risico’s valt ook het veilig lossen van import containers. Import containers kunnen gassen en dampen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van het personeel dat de container lost. Dit komt mede door productiegassen of gassen die bewust in de container gestopt zijn om deze ongedierte vrij te maken.

Middels het gasmeten van containers kunnen deze risico’s in kaart worden gebracht. Eco Worldwide Solutions (EWS Group) is Europees marktleider in het gasmeten en ontgassen van zeecontainers.

Daarnaast helpt EWS Group bedrijven met het opstellen van een RI&E om zo veilige werkomstandigheden te creëren bij het openen van import containers.

Het is dus van groot belang om alle risico’s in kaart te brengen. De Inspectie SZW zal zich vooral focussen op een toereikende risico-inventarisatie, evaluatie en een plan van aanpak om de risico’s adequaat te beheersen. Controles zullen de komende tijd plaatsvinden en kunnen gevolgen hebben voor een bedrijf indien zaken niet op orde zijn. Uiteraard is het niet alleen belangrijk om aan de arbowet te voldoen, maar net zo belangrijk om het eigen personeel te beschermen tegen risico’s. Tenslotte is een doel zonder plan slechts een wens. Maak uw RI&E dan ook op orde.

EWS your partner in safety.

Bel voor meer informatie +31 85 0498 520

Bronnen:
https://www.logistiek.nl
https://www.inspectieszw.nl
https://www.ews-group.nl

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) en het lossen van containers.

‘’Wij lossen veel containers met goederen vanuit China, kunnen onze losploegen besmet raken met het coronavirus?’’ ‘’Heeft EWS de mogelijkheid de containers te desinfecteren?’’ Dit zijn enkele vragen welke wij de laatste weken vaak gesteld krijgen.

Om een eventuele oplossing aan te bieden dienen wij eerst te begrijpen wat nou precies de gevaren zijn van het nieuwe coronavirus, en is er überhaupt een mogelijkheid om een desinfectie uit te voeren die zinvol is? Laten we aanvangen met de volgende vraag: ‘’Wat houdt het Coronavirus precies in?’’

Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals kamelen, katten en vleermuizen. Sommige coronavirussen van dieren zijn zoönotisch, wat betekent dat ze overgedragen kunnen worden tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken. Wanneer dierlijke coronavirussen evolueren, mensen besmetten en zich verder verspreiden tussen mensen, kan dit leiden tot uitbraken zoals MERS-CoV en SARS. Of in dit geval het nieuwe coronavirus COVID-19.

Nu we weten wat een coronavirus is, komt de vraag : hoe groot is de kans wanneer je containers uit China lost dat je besmet raakt met het nieuwe coronavirus? Om deze vraag te beantwoorden hebben wij contact opgenomen met het ‘’Instituut voor Tropische Geneeskunde’’ te Antwerpen. Het antwoord van de medische staf was formeel. ‘’Buiten de mensen of dieren overleven virussen maximaal slechts enkele uren. Er is dus geen besmettingsgevaar bij containers welke vanuit China hier aankomen.’’

Coronavirussen verspreiden zich dus via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven, zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Andere coronavirussen verspreiden zich niet op deze manier en er is geen reden om aan te nemen dat dit voor het nieuwe coronavirus anders is.

Hiermee wordt dan ook onze laatste vraag beantwoord. Namelijk dat voor desinfectie geen noodzaak is. Hiermee kunnen we concluderen dat containers vanuit China GEEN gevaar vormen aangaande het nieuwe coronavirus. De containers kunnen veilig gelost worden zonder enige voorzorgsmaatregelen, mits de container gas en ongedierte vrij is uiteraard!

EWS you partner in safety.

Bronnen:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
https://www.itg.be/

Constructie van eerste container drive-through in Spanje is begonnen!

EWS Spanje is begonnen met de bouw van een container gasmeting drive-through station in de haven van Barcelona. Dit is de eerste container gasmeting drive-through in Spanje en hier zijn we nu al heel trots op. De eerste stap van de bouw is om het terrein vrij te maken van vrachtwagens en om het terrein af te bakenen. Over een paar weken is dit waar ons drive-through station staat!