EWS collega Wouter Edelman nieuwe voorzitter NVPB

Op 18 februari 2021 is Wouter Edelman benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB). De NVPB is de branchevereniging van en voor professionele plaagdiermanagementbedrijven in Nederland.

In een veranderende wereld nemen de risico’s van plaagdieren toe. Ook worden steeds meer eisen gesteld aan de uitvoering van plaagdierbeheersing. Met Wouter Edelman als voorzitter blijft de NVPB zich inzetten voor de toekomstbestendigheid van de sector, waarbij effectiviteit, kwaliteit en professionaliteit centraal staan.

Wouter Edelman is sinds 2006 werkzaam in de plaagdierbranche: eerst als directeur bij PCS Europe uit Zoetermeer en sinds september 2019 is Wouter werkzaam als Operations Manager bij EWS Group, waar hij zich specifiek bezighoudt met fumigatie.

Wouter heeft in het verleden deel uitgemaakt van de Kwaliteitscommissie van de NVPB en stond aan de wieg van het Kwaliteitssysteem Plaagdiermanagement dat later als onafhankelijk keurmerk is ondergebracht bij de Stichting KPMB. Wouter heeft daarna binnen KPMB een functie als bestuurslid bekleed. Hij ziet er naar uit om zijn kennis en kunde de komende drie jaar als voorzitter in te zetten voor de NVPB en de plaagdierbranche.

Wouter volgt Marc van Zanten op in de functie van voorzitter. Marc heeft deze functie sinds 2018 vervuld en blijft aan als algemeen bestuurslid van de NVPB.

Vanuit EWS Group feliciteren wij, met trots, Wouter met zijn functie als algemeen voorzitter van de NVPB.

Bron: NVPB (Nederlandse Vereniging voor Plaagdiermanagement Bedrijven)

Zwammen en schade

Zwammen en paddenstoelen zijn eigenlijk door ontwikkelde schimmels. Door langdurig vochtgehalte van minimaal 22% kunnen schimmels ontstaan op gras, bomen, maar ook in kelders en op houten vloeren. In de natuur een prachtig aangezicht, maar van zwammen in huis worden we minder vrolijk en brengt ernstige gezondheidsrisico’s en materiele schade met zich mee. Enkele wetenswaardigheden over zwammen.

Plaag
Zwammen in huis is niets meer dan een plaag van een levend organisme zoals bij muizen en ratten. Niet alleen door hoog vochtgehalte en slechte ventilatie, maar ook door het spreiden van zaden, ofwel sporen, kan er binnen no-time een flinke plaag ontstaan. Wees er dus op tijd bij!

Seizoenen
Wie herfst zegt, zegt ook paddenstoelen.  In de herfst is het vochtig en komt er meer organisch materiaal ter beschikking zodat zwammen zich kunnen voeden. Maar de zwam is eigenlijk het hele jaar door en in alle seizoenen aanwezig door een netwerk van draden. Vooral in kelders en kruipruimtes blijft het koel en vochtig en dient het hout als goede voedingsbodem door cellulose, een bouwstof voor schimmels en planten.

Bewonersgedrag
Zwammen komen het meest voor in kruipruimtes en kelders in woningen die voor 1960 gebouwd zijn. Deze woningen bestaan uit houten vloeren waar schimmels zich makkelijk kunnen vestigen. Gedrag van bewoners kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van zwammen. Sommige bewoners maken te laat melding van zwamoverlast, omdat zij zich wellicht schamen of het simpelweg niet merken. Ook lekkages, weinig ventileren en zuinig zijn met stoken komt niet ten goede. Binnen enkele maanden kan er werkelijk een gat in de vloer ontstaan door onbeheersbare zwammen. Nog een reden waarom je de verwarming een tandje hoger mag zetten in de herfst en winter.

Behandeling
Gelukkig zijn zwammen goed te behandelen en kan schade beperkt blijven door tijdig actie te ondernemen. EWS Pest control heeft gediplomeerde specialisten die na het verwijderen van schimmels de ruimte preventief kunnen behandelen. Zij plaatsen bijvoorbeeld isolatiechips zodat de ruimte droog blijft. Zorgen om zwammen zijn vanaf dan verleden tijd.

EWS Pestcontrol nu ook CEPA gecertificeerd

Werkendam – Op 14 en 15 april heeft ControlUnion als onafhankelijke certificerende instantie, binnen EWS Pestcontrol een audit uitgevoerd volgens de certificatie-eisen van IPM-rat, KPMB (keurmerk plaagdiermanagement) en CEPA (CEN Standaard EN 16636).

Vanwege de beperkingen die opgelegd zijn door het RIVM  in verband met COVID-19 kon de audit enkel in Nederland worden uitgevoerd met in achtneming van de geldende RIVM richtlijnen. Later dit jaar zal onze vestiging in België op gelijke wijze geauditeerd worden.  Alle standaarden omvatten eisen op het gebied van plaagdierbeheersing.  Denk hierbij aan het inventariseren van de plaagdierrisico’s, het nemen van passende weringsmaatregelen en de opvolging van IPM richtlijnen (Integrated Pest Management).

Bedrijven die aantoonbaar voldoen aan de hoge standaard die in het systeem is vastgelegd, verdienen het keurmerk.  Dit geeft EWS klanten extra garanties rond kwaliteit en betrouwbaarheid van de geleverde diensten. De auditor van betreffende CI gaf blijk van waardering inzake de professionele wijze waarop medewerkers van EWS Pestcontrol hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. “De wijze waarop EWS Pestcontrol haar klant centraal stelt, getuigt van een daadwerkelijke partnership op het gebied van plaagdiermanagement”, aldus de auditor. EWS Pestcontrol wijst een vaste specialist per klantlocatie aan waardoor problemen sneller opgespoord en geëlimineerd kunnen worden. Een gedegen plaagdierrisicoanalyse (PRA) is een vast onderdeel tijdens inspectie en behandeling. De PRA legt voor alle betrokken partijen de plaagdierenproblemen bloot en bepaalt de gezamenlijke strategie om snel tot een plaagdiervrije omgeving te komen. Tijdens de audit zijn er geen onvolkomenheden geconstateerd.

EWS Group heeft de certificaten IPM Rat 4.0, KPMB 1.2 en CEPA (EN 16636) inmiddels in ontvangst mogen nemen.

Huisartsenpraktijk desinfecteert Corona kamer door EWS

Desinfectie Corona

Desinfectie Corona
Professionele desinfectie  in Corona kamer

COVID-19 – in de volksmond het Coronavirus – zet de hele wereld op scherp  ten aanzien van hygiëne,  reiniging en desinfectie. Frouke Kieboom, werkzaam bij een huisartsenpraktijk in Geertruidenberg, neemt haar verantwoordelijkheid: “Elkaar ondersteunen is zeer belangrijk om besmetting tegen te gaan. Een desinfectie van EWS Group op basis van waterstofperoxide is zeer welkom.”

Maatregelen
Frouke Kieboom is praktijkondersteuner bij Huisartsenpraktijk Jacobs, Lammers en Smit in Geertruidenberg. Daarnaast is zij BIG geregistreerd en heeft ze gewerkt als wijkverpleegkundige. Haar ervaring komt goed van pas in de huisartsenpraktijk in deze bizarre tijd van de Coronacrisis. Huisartsen en praktijkondersteuners erkennen momenteel een hoge druk.  Zij doen er alles aan om besmettingen binnen het team te voorkomen zodat zij zoveel mogelijk patiënten nog kunnen behandelen. Er is zelfs een arts vrijgesteld om(mogelijke) corona patiënten te behandelen. De belangrijkste maatregel is dat EWS Group een desinfectie in één behandelkamer uitgevoerd heeft waardoor tot 99,9%  bacteriën en virussen zijn gedood.

Veilig
Alleen in de desinfecteerde kamer mogen (mogelijke)met Corona besmette patiënten en aangewezen artsen komen. “Dankzij EWS Group hebben we nu een speciale COVID-19 kamer”, zegt Kieboom. Hierdoor voelt het werken nu veel veiliger”. Daarnaast  is professionele desinfectie op basis van waterstofperoxide betrouwbaarder dan normale desinfectie, omdat de desinfectie van EWS Group op alle mogelijke hoeken kan komen en een onvoorstelbaar hoog percentage van alle micro-organisme doodt. “Dat geeft een gevoel van zekerheid,” aldus Kieboom. Daarom kunnen wij deze (mogelijk) besmette patiënten in deze kamer behandelen zodat zowel de artsen als andere patiënten geen risico lopen.

Expertise
EWS Group is een gerenommeerde partij en marktleider in het controleren van luchtconcentraties in gesloten ruimten, begassingen en ongediertebestrijding. Door de kennis en kunde van diverse divisies heeft EWS Group een innovatief product ontwikkeld om ruimtes te desinfecteren op basis van waterstofperoxide. De bewezen behandeling doodt bacteriën  en bestrijdt virussen. Meer informatie klik hier.

 

Een dag met… EWS Pest control!

Vandaag is het tijd om een dagje mee te gaan met Bart van onze divisie Pest control. Hij is gediplomeerd bestrijdingstechnicus, en heeft dagelijks meerdere werkzaamheden op het gebied van plaagdierbeheersing, waarvan plaagdierbestrijding een onderdeel is. Bart maakt onderdeel uit van het EWS Pest control team wat bestaat uit een hechte groep medewerkers. Als bestrijdingstechnicus heeft hij een zelfstandige job en een mooie verantwoordelijkheid in de klantrelatie met als doel het plaagdiervrij willen houden van de locaties in zijn regio. Ik ontmoet hem bij zijn eerste afspraak voor een contractinspectie bij een wegrestaurant.

Afbeelding 1: Bart pakt zijn spullen voor de eerste afspraak bij de klant

We komen binnen via de achteringang en Bart weet precies waar alle uitgezette detectiepunten staan. Deze controleert hij allemaal, met nu als enige vangst een gehaktbal. Een paar muizenvallen (detectie- en vangpunten) die gesprongen zijn, zet hij weer op spanning. Vervolgens controleert en vervangt hij alle lijmplaten van de insectenlampen die er hangen. Bart inventariseert hoeveel insecten er gevangen zijn, geeft ze allen een naam (determinatie) en rapporteert dit netjes in het EWS klantenportaal met behulp van zijn tablet.

Afbeelding 2: Vangst van de dag, een gehaktbal

Na het afronden van de inspectie volgt er een klantevaluatie waarna onze contactpersoon de digitale werkbon aftekent op de tablet. We keren terug naar de bedrijfswagen en gaan door naar het volgende adres, een winkelcentrum. Hier staan op meerdere locaties voor plaagdieren detectie- en vangmiddelen  uit. Alle plaagdierrisicogebieden hier dienen gecontroleerd te worden. Waar nodig moeten de klapvallen opnieuw worden gespannen of worden de lokdozen waar toegestaan aangevuld met gif. Giftig lokaas is namelijk het laatste redmiddel dat Bart mag inzetten voor bestrijding van knaagdieren. De overheid heeft hier strikte spelregels voor opgesteld. Als ongediertebestrijder kom je op mooie en interessante locaties maar ook op minder schone plaatsen. De muizen- en rattenvallen staan vaak uit het zicht en daarom vind je ze veelal strategisch en slim geplaatst in hoekjes of op moeilijk te bereiken plekken.

Afbeelding 3: Muizenval in hoek gebouw

In de afvalruimte van het winkelcentrum is het raak; een muis gevangen. Dit is dan ook de enige vangst van de dag. Alles is gecheckt, herplaatst en opnieuw gespannen waar nodig. Iedere inspectie wordt gerapporteerd in het EWS klantenportaal. Na evaluatie van de bevindingen en de risico’s wordt met een digitale handtekening van de contactpersoon de inspectie afgesloten en gaan we door naar de volgende locatie. Dit is het magazijn van een groothandel. Hier staan veel ratten- en muizenvallen en andere detectiepunten. Deze controleren we allemaal. In veel rattenvallen zit aas omdat men recent rattenoverlast had geconstateerd, Bart bekijkt of dit is aangevreten en vult de rattevallen waar nodig bij. We doen de inspectieronde buiten bij de afvalcontainers en binnen in het magazijn. Ook hier geen vangst. Bart ziet wel veel risico’s die als gevolg kunnen hebben dat knaagdieren zoals ratten zich thuis voelen op deze locatie. Rondslingerend afval en eetbare zaken, maar ook een gat in de grond als nestelgelegenheid zijn een gevaar.

Na een uitgebreide controle, gaan we even zitten voor een kopje koffie en Bart werkt ondertussen alle bevindingen bij in de EWS Portal. Zodra hij daarmee klaar is, informeert Bart zijn contactpersoon in een persoonlijk gesprek over zijn bevindingen. Bart communiceert duidelijk de urgentie van het verhelpen van de plaagdierrisico’s. De opdrachtgever kan het rapport en de adviezen voorzien van illustrerende foto’s raadplegen in de EWS Portal en deze opvolgen. De contactpersoon tekent af voor het bezoek en gaat ermee aan de slag.

Afbeelding 4: Bart controleert de volgens IPM norm geplaatste rattenval, of er van het aas is gegeten

Op naar de volgende, en laatste locatie. Dit is een groot hotel dat onze hulp heeft ingeroepen voor de plaagdierbestrijding. Buiten hebben wij rattenvallen voor ze geplaatst en binnen staan er extra muizendoosjes. Ook dit dient allemaal gecontroleerd te worden. We starten binnen, op zoek naar onze contactpersoon om te horen wat de actuele situatie wat betreft ongedierte is. Uit het gesprek met hem wordt duidelijk dat werkwijzen ter voorkoming van plaagdieren worden veranderd en dat hij veel doet om het personeel aan te sporen tot schoon werken. Ongedierte komt namelijk af op afval en etensresten. Een schone werkomgeving en de juiste discipline van medewerkers van onze opdrachtgever dragen bij aan een plaagdiervrije omgeving. Deze werkwijze heet IPM, een Engelse afkorting voor integrale plaagdierzorg.

We doen nu eerst een inspectieronde buiten. Bart checkt wederom alle rattenvallen en inspectiepunten. We zien dat er aas is aangevreten en in het grind vinden we een gat. Het is duidelijk dat hier vaak ratten zitten en Bart laat zien waar je op moet letten zodat je kunt zien dat er ratten zijn. Nu is er echter geen vangst buiten.

Afbeelding 5 en 6: Rattenval buiten checken

Nadat alles buiten is nagelopen, gaan we binnen verder. Hier staan de muizendetectiepunten uit het zicht van medewerkers en gasten. We checken de eerste muizenvallen en meteen wordt duidelijk wat onze contactpersoon bedoelde met dat er schoner gewerkt moet worden. We zien veel muizen uitwerpselen die hier al zeker enkele weken moeten liggen. Bart controleert alle vang- en detectiemiddelen, welke op verschillende plaatsen verspreid staan en concludeert dat er geen muizenvangst is. De aangetroffen uitwerpselen zijn dan ook daadwerkelijk van een muizengeneratie van enkele maanden terug, aldus Bart.

Afbeelding 7: Muizendoosje in een van de keukens      Afbeelding 8: Gat in de muur waardoor muizen kunnen komen

Nadat alles gecontroleerd is, verwerkt Bart wederom de bevindingen in de EWS Portal, bespreekt hij alles met zijn contactpersoon, maakt hij afspraken met hem over de aangetroffen risico’s en problemen en de bijbehorende urgentie en wordt de verslaglegging Plaagdierbeheersing aftekenend in het klantenportaal. We gaan terug naar de auto en mijn kijkje in de keuken bij EWS Pest control zit erop.

Heeft u een nieuwbouwproject, verbouwing of gaat u verhuizen naar een ander pand?

Als onderdeel van Integrated Pest Management (IPM) voert EWS ook bouwkundige inspecties uit. Dit doen onze plaagdiermanagers met behulp van een hiervoor speciaal ontwikkelde Service app. Hierin rapporteren wij onze bevindingen en adviezen.

Bij het uitvoeren van een bouwkundige inspectie controleert EWS in welke mate uw pand ongedierte proof zal zijn. Zijn er open doorvoeren binnen in uw pand? Een kleine opening kan als toegangsdeur dienen voor muizen. Tijdens de bouw of verbouwing letten wij ook op schoonmaak, hygiëne, afvalstromen en beoordelen we installaties en technische ruimten. Mogelijke risico’s brengen onze bestrijdingstechnici in kaart. Hiermee willen we voorkomen dat plaagdieren alvast in uw pand gaan wonen voordat u deze zelf in gebruik genomen heeft.

Na de eerste 0-meting brengen wij de bouwkundige risico’s in kaart. Vaak vinden er meerdere inspecties tijdens de verschillende fases plaats. Vanaf casco dicht tot oplevering van het gebouwencomplex, inclusief voorzieningen en installaties. Het is van belang dat de maatregelen tijdig worden genomen gedurende een fase.

Onze bouwbevindingen worden gekoppeld aan adviezen en zorgen hierdoor dat ongedierte na oplevering het pand niet gemakkelijk binnen kunnen komen of in uw locatie zullen schuilen. Het EWS bouwkundige inspectierapport is inclusief illustrerende foto’s van bouwkundige gebreken gerelateerd aan plaagdierbeheersing. De app verwerkt ten slotte alle data tot een uitgebreide rapportage waar u als ondernemer of verantwoordelijke uw voordeel mee kunt doen.

Klik hier voor meer informatie of neem direct contact met ons op!

Opkomende plaag: de ‘dracula-mier’

Het mediterraan draaigatje (Tapinoma nigerrinum), ook wel de ‘dracula-mier’ of de terror mier genoemd, is een opkomende plaag. De mier is nogal bijtgraag en dankt hier ook zijn naam aan. Eerst bijt hij en daarna spuit hij met zijn achterlijf een irriterende stof in het wondje.

De mier bijt dus gemeen, maar is vooral een plaag omdat de soort nesten maakt van honderden meters waarin zich miljoenen insecten kunnen bevinden. Deze nesten doen stoeptegels verzakken en de mieren kunnen gemakkelijk tuinen en huizen binnendringen. De mier is iets kleiner dan een gewone wegmier. Opvallend is dat een kolonie van het draaigatje niet één koningin heeft, maar meerdere die elkaar niet bestrijden. Zo is het mogelijk dat er meterslange koloniën ontstaan.

Het draaigatje is een exotische mier en waarschijnlijk ons land binnengekomen via geïmporteerde tuinplanten. Let dus goed op als u een in een tuincentrum gekochte plant in de tuin zet. Als daar mieren inzitten, is de kans groot dat dit het draaigatje is. Wanneer de mier eenmaal de tuin binnen is gekomen, is het zeer lastig om er weer van af te komen.

Het draaigatje is exotisch en daarom is het waarschijnlijk dat hij alleen kan overleven op warme plekken: trottoirs, muren, tuinen met weinig planten en tuinen op het zuiden. Voorlopig komt de mier vooral voor in stedelijk gebied. Nesten hoeven zich niet alleen in de grond te bevinden, maar net zo goed in de spouw of binnenshuis.

Vooralsnog is de bestrijding van het draaigatje heel lastig, dit komt vooral doordat de plaag vrij nieuw is en de bestrijdingsmiddelen die werken, nog niet zijn toegestaan.

Wereld muggendag

Op 20 augustus 1897 ontdekte de Engelse arts Ronald Ross dat de ziekte malaria via muggen wordt overgebracht. Voor deze belangrijke ontdekking won hij een aantal jaar later, in 1902, de Nobelprijs voor de Geneeskunde. Door Ross’ ontdekking is 20 augustus uitgeroepen tot Wereld Muggendag.

Invasieve exoten

In Nederland komen op dit moment sporadisch invasieve exoten, zoals de tijgermug, voor. Dit zijn muggen die ziekten over kunnen dragen. Het gaat hier bijvoorbeeld om dengue (knokkelkoorts), zika, malaria en chikungunya. Deze ziekten kunnen worden overgedragen wanneer iemand met het virus gestoken wordt door een exotische mug en deze mug vervolgens iemand anders steekt. Op dit moment is het risico op een virus overgedragen via muggen verwaarloosbaar. Dit kan in de toekomst echter veranderen. De aarde warmt op en hierdoor wordt verwacht dat deze exotische muggen zich ook in Nederland ontwikkelen en handhaven (De Volkskrant, 2019). Hoe komen deze muggen hier dan terecht? Dat kan via de import van bijvoorbeeld autobanden (in de banden blijft soms een laagje water liggen waar eitjes in gelegd worden). Daarnaast komen exotische muggen steeds meer voor in Europese vakantiebestemmingen, waardoor mensen ze onbedoeld mee terug nemen in bijvoorbeeld hun caravan (Trouw, 2019).

Bestrijding muggen

Gelukkig hoeven wij ons op dit moment geen zorgen te maken over muggen die ziekten verspreiden. Toch kunnen muggen in Nederland voor veel overlast zorgen. Het overgrote deel van de mensen ervaart muggen als vervelend. Ze bijten en laten jeukende bulten achter. Het gezoem is geen aangenaam geluid (dit zijn overigens de vleugels die razendsnel bewegen), vooral in de nacht is dit ongewenst.

Muggen ontwikkelen zicht in ondiep, stilstaand water. Dit kan dus ook binnenshuis zijn! Wat u zelf kunt doen tegen muggen is zorgen dat het droog is binnen. Let hierbij op emmers, bloembakken, goten, etc. Houdt ramen en deuren ’s avonds en ’s nachts gesloten of plaats horren. Bij muggenoverlast in huis is er vaak sprake van water in de kruipruimte of kelder. Dit komt dan door een lekkage. In dit geval hebben de muggen zich al binnenshuis kunnen ontwikkelen en zitten er waarschijnlijk larven in het water. Als u van de overlast af wilt is het aan te raden een professional in te huren. Wij vernevelen de kelder of kruipruimte tegen de levende muggen en gebruiken zo nodig paraffine olie tegen eventuele larven.

 

Wilt u meer weten over de bestrijding van muggen of ander ongedierte? Neem dan hier een kijkje of neem contact op!

 

 

Bronnen

Trouw. (2019, 7 juni). De tijgermug komt voor in Nederland. Hoe bang moeten we daarvoor zijn? Geraadpleegd van https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-tijgermug-komt-voor-in-nederland-hoe-bang-moeten-we-daarvoor-zijn~bc778931/

De Volkskrant. (2019, 28 maart). Ziekteverspreidende muggen rukken door klimaatverandering ook op naar Nederland. Geraadpleegd van https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ziektenverspreidende-muggen-rukken-door-klimaatverandering-ook-op-naar-nederland~b1e02102/