Skip to content

Een dag met… de jongens van Fumigation!

Op een zonnige dag in augustus is het tijd om een dag mee te lopen met de medewerkers van onze divisie Fumigation! Roy, Paul en Michiel zijn de fumigatie medewerkers in de buitendienst in Nederland. Roy is Gassingsleider en is eindverantwoordelijke voor alle begassingen. Paul en Michiel zijn beide Fumigation Technicians, zij hebben de kennis en ervaring om elke begassing voor te bereiden en te assisteren. Het is 08:30 uur en de dag is begonnen.

We starten de dag met een kop koffie op het hoofdkantoor in Werkendam en daarna maken we de bus klaar voor vertrek. Vandaag bezoeken we twee locaties. Als eerst gaan we naar Nijmegen. Hier gaan we meten of een container gasvrij is en als dit zo is sealen we hem. Daarna gaan we een andere container begassen met Vikane® tegen hout aantastende insecten. Als dat gedaan is rijden we richting Alblasserdam waar we een laagzuurstof CO2 fumigatie controleren en waar nog eens 20 containers met boomstammen begast dienen te worden. Dit doen we met Profume®. Paul en Roy laden de benodigde gasflessen in de bus en zorgen dat de wagen voorzien is van een ADR bord. Daarna vertrekken we!

Afbeelding 1: Roy en Paul laden de gasflessen in de bus

De rit naar Nijmegen duurt ongeveer een uur. We kunnen de container terminal al zien vanaf de weg en we arriveren een paar minuten later. Wanneer we aankomen bij ons gassingsplein, checken Roy en Paul of een container die door hen is ingegast, vrij is van gas. Als ze bevestigen dat dit het geval is, sealen ze de container.

Afbeelding 2: gesealde container

Nadat de container geseald is, gaan we door naar de volgende. De lading in deze container moet worden begast tegen hout aantastende insecten. Dit doen we met Vikane®. Eerst plakt Paul alle ventilatieroosters dicht met tape, zodat het gas niet kan ontsnappen. Ook bevestigt hij een waarschuwingsbord aan de container. Vervolgens trekken Roy en Paul hun fumigatie uitrusting (ademlucht, gasmasker) aan en beginnen met de begassing van de container. Allereerst stoppen ze de leidingen van de gasfles door de rubbers van de containerdeuren. De fles zetten ze op een weegschaal. Nu laten ze het gas ontsnappen in de container en op de weegschaal kunnen ze zien wanneer de gasfles moet worden dichtgedraaid en het ingassen klaar is.

Afbeelding 3: Paul plakt de ventilatieroosters af                     Afbeelding 4: de container wordt ingegast

De container is nu onder gas en de fumigatie is uitgevoerd. De jongens pakken hun spullen en we gaan richting Alblasserdam. Deze keer duurt de rit anderhalf uur. In Alblasserdam hebben wij een groot fumigatieplein. Hier gassen we voornamelijk boomstammen die bestemd zijn voor export naar China. Dit doen we met Profume®. Vandaag moeten er 20 containers behandeld worden. Maar eerst controleert Roy een laagzuurstof CO2 gassing die momenteel uitgevoerd wordt. Een laagzuurstofbehandeling is een biologische fumigatie. Dit houdt in dat er geen gifitige stoffen worden gebruikt. In dit geval is er een luchtdichte plastic liner in de container geplaatst die gevuld is met de CO2. De container deuren kunnen niet volledig sluiten, maar dit is niet nodig.

Afbeelding 5: ons ‘kantoor’ in Alblasserdam                           Afbeelding 6: laagzuurstof CO2 behandeling

Na de controle (alles was OK), gaan de mannen de 20 containers begassen. Hier ontmoeten we Michiel, die al werk aan het voorbereiden was in Alblasserdam toen wij in Nijmegen waren. Paul en Michiel maken de voorbereiding af door de ventilatieroosters van de laatste drie containers dicht te tapen. Hierna kan de fumigatie beginnen. De mannen zijn ervaren en begassen de containers in no time. Hierna meet Paul de omgeving om er zeker van te zijn dat er zich geen schadelijke gassen in de lucht voorbij de hekken van het fumigatieplein bevinden (de hekken staan op 10 meter rondom de begaste objecten). Hij voert de meting net boven de grond uit, omdat gas zwaarder is dan lucht.

Afbeelding 7: het gas wordt toegediend in de container      Afbeelding 8: Paul controleert of de perimeter gasvrij is

Het gasmeetinstrument bevestigt dat er geen schadelijk gas in de lucht voorbij de hekken te vinden is. Roy, Paul en Michiel bergen alle apparatuur op en wanneer dit gedaan is, is de werkdag voorbij en keren we terug naar Werkendam!

Wilt u meer weten over onze divisie Fumigation? Ga naar: Fumigation!