Skip to content

Dirk Stevens, collega van EWS Gas measurement, heeft op de laatste schooldag van het jaar een gastcollege gegeven aan het Noorderpoort college.

Voor veel studenten van de opleiding Chauffeur wegvervoer bleek het een onbekend verschijnsel, maar grote aantallen containers vanuit andere continenten worden gegast met pesticiden tegen bijvoorbeeld ongedierte, of voor het voorkomen van schimmel. Ook het uitdampen van producten in zeecontainers kan zorgen voor een te hoge dosis dampen die gevaarlijk kunnen zijn voor betrokkenen.

EWS Gas measurement verricht jaarlijks vele duizenden containermetingen. Hierbij wordt gemeten op mogelijk aanwezige bestrijdings- en productiegassen, zoals opgegeven door de (inter)nationale inspectiediensten. Na iedere meting wordt direct een gasmeetrapportage gegenereerd waarin staat of de container veilig kan worden betreden.

Voor meer informatie over gasmetingen, ga naar de volgende pagina.