EWS Group heeft zes divisies om haar brede en zeer gespecialiseerde dienstverlening te leveren. Deze divisies zijn ieder actief op een ander terrein:

Het hoofdkantoor van EWS Group is gevestigd in Werkendam, Nederland. Naast het hoofdkantoor in Nederland heeft EWS meerdere Europese vestigingen in België, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Italië, Engeland en Duitsland. Klik hier voor meer informatie.

Missie en visie
De missie van de EWS Group is het wegnemen van de klant zijn/haar zorgen over bioinfestaties en hygiënerisico’s. Onze visie is om, samen met onze medewerkers, een toonaangevende positie in de branche te realiseren door samenwerking, innovaties en transparante afspraken met opdrachtgevers.

MVO
EWS Group heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), oftewel duurzaam ondernemen, hoog in het vaandel staan. Wij houden rekening met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Dit proces is onderhevig aan continue verbetering.

Binnen EWS Pest control en EWS Fauna management wordt gewerkt volgens de eisen die zijn gesteld aan Integrated Pest Management (IPM). Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen van eventuele schade aan het milieu tijdens het uitoefenen van onze werkzaamheden. We streven er dan ook naar om het gebruik van biociden te verminderen en zo mogelijk te voorkomen.

Sinds 2010 steunt  EWS Group de Kenia Stichting Gelijke Kansen. Deze stichting biedt de straatkinderen in Kenia een toekomst door hen onderdak, voedsel en een opleiding te geven. Ze werken nauw samen met de lokale bevolking om een bijdrage te leveren aan het oplossen van dit maatschappelijk probleem. Momenteel financiert de stichting het St. Dorcas kindertehuis in Nairobi en het Child Support Kenia in Mombasa.

Meer info