Skip to content

EWS Pestcontrol nu ook CEPA gecertificeerd

Werkendam – Op 14 en 15 april heeft ControlUnion als onafhankelijke certificerende instantie, binnen EWS Pestcontrol een audit uitgevoerd volgens de certificatie-eisen van IPM-rat, KPMB (keurmerk plaagdiermanagement) en CEPA (CEN Standaard EN 16636).

Vanwege de beperkingen die opgelegd zijn door het RIVM  in verband met COVID-19 kon de audit enkel in Nederland worden uitgevoerd met in achtneming van de geldende RIVM richtlijnen. Later dit jaar zal onze vestiging in België op gelijke wijze geauditeerd worden.  Alle standaarden omvatten eisen op het gebied van plaagdierbeheersing.  Denk hierbij aan het inventariseren van de plaagdierrisico’s, het nemen van passende weringsmaatregelen en de opvolging van IPM richtlijnen (Integrated Pest Management).

Bedrijven die aantoonbaar voldoen aan de hoge standaard die in het systeem is vastgelegd, verdienen het keurmerk.  Dit geeft EWS klanten extra garanties rond kwaliteit en betrouwbaarheid van de geleverde diensten. De auditor van betreffende CI gaf blijk van waardering inzake de professionele wijze waarop medewerkers van EWS Pestcontrol hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. “De wijze waarop EWS Pestcontrol haar klant centraal stelt, getuigt van een daadwerkelijke partnership op het gebied van plaagdiermanagement”, aldus de auditor. EWS Pestcontrol wijst een vaste specialist per klantlocatie aan waardoor problemen sneller opgespoord en geëlimineerd kunnen worden. Een gedegen plaagdierrisicoanalyse (PRA) is een vast onderdeel tijdens inspectie en behandeling. De PRA legt voor alle betrokken partijen de plaagdierenproblemen bloot en bepaalt de gezamenlijke strategie om snel tot een plaagdiervrije omgeving te komen. Tijdens de audit zijn er geen onvolkomenheden geconstateerd.

EWS Group heeft de certificaten IPM Rat 4.0, KPMB 1.2 en CEPA (EN 16636) inmiddels in ontvangst mogen nemen.