Skip to content

Vogelwering

Bij hinder of schade veroorzaakt door plaagdieren denken we in eerste instantie vaak niet aan vogelschade. Maar uit ervaring weten wij dat vogels enorm veel schade kunnen aanrichten. Welke vogelsoorten? Denk bijvoorbeeld aan verwilderde huisduiven, spreeuwen, kraaiachtigen en meeuwen.

Bepaalde vogelsoorten kunnen veel overlast veroorzaken, waardoor passende beheermaatregelen gewenst zijn. EWS Fauna management heeft jarenlange ervaring in het opstellen van beheerplannen om overlast van onder andere roeken, kauwen, meeuwen en overige vogelsoorten aan te pakken.

De problemen op een rij:

Gezondheidsrisico’s
Vogels kunnen een groot aantal ziekteverwekkers overdragen op de mens.

Vervuiling en imagobeschadiging
Vogeluitwerpselen zijn letterlijk een smet op gebouwen, zeker in grote hoeveelheden. Het kan zelfs zijn dat uw met zorg opgebouwde imago van uw bedrijf hierdoor wordt beschadigd.

Schade aan gebouwen
Uitwerpselen van vogels bevatten stoffen die corrosie aan verschillende bouwmaterialen veroorzaken. De uitwerpselen vormen bovendien een aantrekkelijke broedplaats voor schadelijke insecten en mijten.

Geluids- en stankoverlast
Vogels kunnen met hun aanhoudende lawaai slapeloze nachten veroorzaken.

Dé methode om duiven of andere vogels blijvend van gebouwen en andere bouwwerken te weren is het aanbrengen van speciaal voor dit doel ontworpen weringssystemen. De meest gebruikte systemen vallen onder een van de volgende categorieën:

  • Pensystemen
  • Netsystemen
  • Elektrische systemen
Afspraak maken

Wilt u meer informatie over onze diensten? Bij vragen of voor het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u bellen of vult u het contactformulier in.

Meer informatie
Contact Sales
Rene de Haas
René de Haas

Technical and commercial advisor
+31 6 38656198
r.dehaas@ews-group.com