Skip to content

Container gasmeting

Container gasmeting

De meest voorkomende gasmeting of gasvrijmeting is het meten van containers, oftewel een containermeting. Na een grondige risico- inventarisatie en evaluatie wordt de juiste meetaanpak bepaalt. Er wordt standaard gemeten op alle mogelijk aanwezige bestrijdings- en productiegassen, zoals opgegeven door de (inter)nationale inspectiediensten. Na iedere meting wordt direct een gasmeetrapportage gegenereerd.

Ook voor het ventileren van containers kunt u bij EWS terecht.

Heeft u containers die arriveren in de haven van Rotterdam? Ga dan naar ons drive-through station KGN voor gasmetingen, fumigatie, ventilatie en douane/Fyco-services!

Afspraak maken

Voor meer informatie kunt u bellen of contact opnemen via ons contactformulier.

Contact Sales
Sander
Sander Kieboom

Account Manager
+31 6 30435308
s.kieboom@ews-group.com