Container gasmeting

De meest voorkomende gasmeting of gasvrijmeting is het meten van containers, oftewel een containermeting. Na een grondige risico- inventarisatie en evaluatie wordt de juiste meetaanpak bepaalt. Er wordt standaard gemeten op alle mogelijk aanwezige bestrijdings- en productiegassen, zoals opgegeven door de (inter)nationale inspectiediensten. Na iedere meting wordt direct een gasmeetrapportage gegenereerd.

Ook voor het ventileren van containers kunt u bij EWS terecht.

MENU