Tankmeting

Een tank is een afgesloten ruimte. Voordat het onderhoudspersoneel deze mag betreden moet,  middels een gasmeting, worden vastgesteld of de ruimte veilig te betreden is. De gasmeetkundigen van EWS zijn opgeleid om deze meting vakkundig uit te voeren en zo het onderhoudspersoneel te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.

MENU