Skip to content

Grote ratten- en muizenplaag verwacht

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen waarschuwt voor een grote ratten- en muizenplaag over een aantal jaar. Op dit moment mogen giftige middelen tegen ratten alleen door professionals binnen Integrated Pest Management (IPM) ingezet worden, zowel binnen als buiten. Vanaf 2023 geldt dit ook voor gif tegen muizen (Ctgb, 2018). Reden hiervoor is dat ratten- en muizengif bloedverdunners bevatten welke zeer giftig en moeilijk afbreekbaar zijn. De kans op doorvergiftiging is te groot.

De populatiegroei komt niet alleen door de strengere regels voor het gebruik van gif, maar ook door klimaatverandering (zachte winters) en verstedelijking is de kans groot dat de overlast van ratten toeneemt. Ratten komen af op afval (voedsel) en voelen zich thuis in de directe nabijheid van de mens en gebouwen. De toename van de ratten- en muizenpopulatie brengt gezondheidsrisico’s en economische schade met zich mee (NVPB, 2019).

Professionele ongediertebestrijders, zoals EWS Pest Control, werken volgens het principe van IPM: Integrated Pest Management. IPM is gebaseerd op het voorkomen van ongedierte waarbij giftige middelen (biociden), enkel als laatste redmiddel worden toegepast. Voorkomen is altijd beter dan bestrijden, onnodige inzet van giftig lokaas, maar ook onnodig dierenleed, wordt op deze manier tegengegaan. Lees hier meer over wat u zelf kunt doen om ongewenst bezoek van muizen en ratten te voorkomen.

Bronnen

Ctgb. (2018, 2 oktober). Middelen tegen ratten en muizen alleen binnen IPM-systeem. Geraadpleegd van https://www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2018/10/02/middelen-tegen-ratten-en-muizen-alleen-binnen-ipm-systeem

NVPB. (2019, 6 juni). Rattenoverlast in Nederland: voorkom Parijse toestanden! Geraadpleegd van https://www.nvpb.org/publicaties/persberichten/2019/rattenoverlast-in-nederland-voorkom-parijse-toest