Skip to content

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) en het lossen van containers.

‘’Wij lossen veel containers met goederen vanuit China, kunnen onze losploegen besmet raken met het coronavirus?’’ ‘’Heeft EWS de mogelijkheid de containers te desinfecteren?’’ Dit zijn enkele vragen welke wij de laatste weken vaak gesteld krijgen.

Om een eventuele oplossing aan te bieden dienen wij eerst te begrijpen wat nou precies de gevaren zijn van het nieuwe coronavirus, en is er überhaupt een mogelijkheid om een desinfectie uit te voeren die zinvol is? Laten we aanvangen met de volgende vraag: ‘’Wat houdt het Coronavirus precies in?’’

Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals kamelen, katten en vleermuizen. Sommige coronavirussen van dieren zijn zoönotisch, wat betekent dat ze overgedragen kunnen worden tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken. Wanneer dierlijke coronavirussen evolueren, mensen besmetten en zich verder verspreiden tussen mensen, kan dit leiden tot uitbraken zoals MERS-CoV en SARS. Of in dit geval het nieuwe coronavirus COVID-19.

Nu we weten wat een coronavirus is, komt de vraag : hoe groot is de kans wanneer je containers uit China lost dat je besmet raakt met het nieuwe coronavirus? Om deze vraag te beantwoorden hebben wij contact opgenomen met het ‘’Instituut voor Tropische Geneeskunde’’ te Antwerpen. Het antwoord van de medische staf was formeel. ‘’Buiten de mensen of dieren overleven virussen maximaal slechts enkele uren. Er is dus geen besmettingsgevaar bij containers welke vanuit China hier aankomen.’’

Coronavirussen verspreiden zich dus via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven, zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Andere coronavirussen verspreiden zich niet op deze manier en er is geen reden om aan te nemen dat dit voor het nieuwe coronavirus anders is.

Hiermee wordt dan ook onze laatste vraag beantwoord. Namelijk dat voor desinfectie geen noodzaak is. Hiermee kunnen we concluderen dat containers vanuit China GEEN gevaar vormen aangaande het nieuwe coronavirus. De containers kunnen veilig gelost worden zonder enige voorzorgsmaatregelen, mits de container gas en ongedierte vrij is uiteraard!

EWS you partner in safety.

Bronnen:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
https://www.itg.be/