Skip to content

De Inspectie SZW heeft onlangs bekend gemaakt meer controles uit te gaan voeren bij distributiecentra. Aanleiding hiervoor is een stijging van het aantal arbeidsongevallen mede door heftrucks en palettrucks.

In Nederland is elk bedrijf wat personeel in dienst heeft verplicht een RI&E op te stellen. Uit onderzoek van ‘Arbo in Bedrijf’ blijkt dat een meerderheid van de bedrijven in Nederland de arboregels niet of onvoldoende naleeft. Van de bedrijven beschikt slechts 30% over een RI&E waarin alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd.

Onder deze belangrijke risico’s valt ook het veilig lossen van import containers. Import containers kunnen gassen en dampen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van het personeel dat de container lost. Dit komt mede door productiegassen of gassen die bewust in de container gestopt zijn om deze ongedierte vrij te maken.

Middels het gasmeten van containers kunnen deze risico’s in kaart worden gebracht. Eco Worldwide Solutions (EWS Group) is Europees marktleider in het gasmeten en ontgassen van zeecontainers.

Daarnaast helpt EWS Group bedrijven met het opstellen van een RI&E om zo veilige werkomstandigheden te creëren bij het openen van import containers.

Het is dus van groot belang om alle risico’s in kaart te brengen. De Inspectie SZW zal zich vooral focussen op een toereikende risico-inventarisatie, evaluatie en een plan van aanpak om de risico’s adequaat te beheersen. Controles zullen de komende tijd plaatsvinden en kunnen gevolgen hebben voor een bedrijf indien zaken niet op orde zijn. Uiteraard is het niet alleen belangrijk om aan de arbowet te voldoen, maar net zo belangrijk om het eigen personeel te beschermen tegen risico’s. Tenslotte is een doel zonder plan slechts een wens. Maak uw RI&E dan ook op orde.

EWS your partner in safety.

Bel voor meer informatie +31 85 0498 520

Bronnen:
https://www.logistiek.nl
https://www.inspectieszw.nl
https://www.ews-group.nl