Skip to content

Kwaliteitsaudits

EWS Group

EWS Pest control ondersteunt uw bedrijf door kwaliteitsaudits uit te voeren op het gebied van hygiëne, milieu en bouwkundige wering. Al deze kwaliteitsaudits vinden plaats op basis van de uitgangspunten van IPM en alle facetten van modern plaagdiermanagement.

Deze kwaliteitsaudits kunnen we onderverdelen in onderstaande categorieën:

  • Nulmeting: de kick-off van een samenwerking op het gebied van plaagdiermanagement.
  • Inspectie door een veldbioloog: vaak onderdeel van externe eisen die opgelegd zijn door de afnemers, maar ook onderdeel van een kwaliteitsbeheerssysteem in opdracht van u als klant.
  • Bouwkundige inspectie: gericht op de wering van plaagdieren door inzicht te verkrijgen in toetreding en ontwikkeling binnen een gebouwencomplex.
  • Second opinion: dit kan een mix van bovengenoemde inspecties zijn om te beoordelen of het huidige plan van aanpak binnen het plaagdierbeheerssysteem voldoende garantie geeft op een plaagdiervrije omgeving.

Na afronding van bovenstaande vindt altijd een evaluatie plaats in de vorm van een zogenaamde wrap-up. Ook ontvangt u indien gewenst binnen enkele werkdagen een rapport met daarin alle bevindingen en adviezen. Dit kunnen onder andere adviezen zijn over bouwkundige, hygiënische, bedrijfsmatige en fysische factoren. EWS Pest Control biedt u vervolgens ondersteuning bij het uitvoeren van deze adviezen. Denk hierbij aan het trainen van uw personeel en de daadwerkelijke uitvoering van bouwkundige weringsmaatregelen. Dit laatste vormt binnen een plaagdierbeheersplan vaak de start van onze samenwerking.

Afspraak maken

Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende inspectie. Wij bieden u direct inzicht in onze mogelijkheden en bijbehorende kosten. Bel ons of neem contact op via ons contactformulier.

Wilt u een adviseur spreken?
Foto Jan willem
Jan-Willem van der Hoeven

Technical & Commercial Advisor

of vul onderstaand formulier in:

Meer informatie