Skip to content

Maritieme & Logistieke diensten

Een breed scala aan ondersteunende diensten op maat gemaakt en op basis van de wensen van de klant

In importcontainers kunnen gevaarlijke gassen aanwezig zijn of ontstaan tijdens transport. Het kan hierbij gaan om gassen die voorafgaand aan het transport bewust zijn ingebracht, maar ook om gassen die tijdens het transport als gevolg van uitdamping van een product of chemische processen zijn ontstaan.

Deze gassen kunnen een risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers die de containers dagelijks moeten openen en lossen. Daarom adviseren wij om containers alleen dan te betreden als uit onderzoek is gebleken dat dit veilig kan, als ze de status ‘OK’ hebben gekregen. Dit onderzoek moet direct voorafgaand aan het betreden van de container worden uitgevoerd.

Vandaar ook dat wij onze diensten op de loslocatie aanbieden. Of die nu is in de aankomsthaven, op een containerterminal of bij de loods waar de goederen worden opgeslagen.

Als uw medewerkers aan een te hoge concentratie van een of meerdere van deze stoffen worden blootgesteld, is hun veiligheid dan wel gezondheid in het gedrang.

De volgende stoffen worden het meest aangetroffen in containers.

 • Ammoniak
 • Benzeen
 • Chloorpicrine
 • 1,2-dichloorethaan
 • Formaldehyde
 • Fosfine
 • Koolmonoxide
 • Kooldioxide
 • Methylbromide
 • Methylchloride
 • Sulfurylfluoride
 • Tolueen

Ventilatie
Als uit de gasmeting naar voren komt dat de concentratie van bepaalde gassen in de container te hoog is om de container veilig te openen of te lossen, dan krijgt deze de status ‘Not OK’. In dat geval moet de container ontgast worden, oftewel geventileerd. Dat kan door middel van mechanische of natuurlijke ventilatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze diensten kunt u bellen of contact opnemen via het formulier

Professionele desinfectie van containers

Eco Worldwide Solutions heeft een protocol ontwikkeld voor het professioneel desinfecteren van containers. De behandeling is snel, effectief en efficiënt. Daarnaast zijn wij zeer flexibel, zo is er de mogelijkheid om de behandeling zowel bij u op locatie als op één van onze locaties binnen Europa te laten uitvoeren. 

De Chinese nationale autoriteiten hebben een nieuwe technische leidraad aangenomen die betrekking heeft op de verwachtingen tot desinfectie van alle geïmporteerde goederen. Hierin word geen onderscheid gemaakt tussen goederen die geïmporteerd zijn door reefer containers of normale containers. Deze kennisgeving bevat een sterke aanbeveling om bewijzen van preventieve desinfectiemaatregelen (bij de leverancier) te verstrekken.

Lossen met ademluchtbescherming

Soms is ventilatie niet mogelijk of heeft het niet het gewenste effect. In dat geval kunnen wij uw container lossen met ademluchtbescherming. Dit is zeer specialistisch werk dat zeker niet zonder gevaar is. Onze medewerkers zijn hiervoor speciaal opgeleid en weten wat zij doen.

Ook deze dienst bieden wij aan op de door u gewenste locatie. Desgewenst helpen wij u bij het vinden van een geschikte locatie, met het transport ernaartoe of met een van onze andere aanvullende diensten.

Scheepsmeting

Fumigaties in het scheepsruim worden vaak gedurende de vaart uitgevoerd, bijvoorbeeld bij bulkcargo’s van scheepsluiken met graanladingen. Voordat het schip op de loslocatie aankomt, dient te worden vastgesteld of alle fumigatiegassen zijn verwijderd.

Hiervoor is een gasvrijverklaring door middel van een scheepsmeting verplicht. EWS heeft speciaal opgeleid personeel dat deze gasvrijverklaringen mag afgeven en beschikt over de juiste uitrusting om een dergelijke scheepsmeting uit te voeren.

Loodsmeting

Goederen die gelost worden in het warehouse stoten in veel gevallen nog gassen en dampen uit. We kunnen onderzoek uitvoeren om er zeker van te zijn dat medewerkers tijdens het werk niet worden blootgesteld aan gassen en dampen die zich boven de grenswaarden bevinden. Onze specialist stelt samen met u een meetprotocol op. Alle resultaten worden overzichtelijk samengevat in een uitgebreide rapportage.

Aanvullende logistieke diensten

Op terminals zijn vaak geen warehouses. Toch kan het zijn dat het juist een warehouse is waar u behoefte aan heeft. Om de goederen uit de container tijdelijk in op te slaan, om ze alsnog te ventileren, om ze te palletiseren, uit te sorteren, te re-packen of wat dan ook. En het mooie is, ook dát kunnen we voor u verzorgen!

Wij hebben namelijk gemerkt dat veel van onze klanten behoefte hebben aan juist deze aanvullende diensten. Daarom beschikken wij naast onze speciaal ingerichte ontgassingsloodsen op diverse terminals in heel Nederland, in Oosterhout over een loods met dockruimte waar we uw container kunnen lossen en waar we voldoende plaats hebben om deze additionele services uit te voeren.

Overzicht aanvullende diensten

 • Palletiseren
 • Sorteren goederen
 • Re-packwerk
 • Reiniging containers
 • Verwijdering stickers van containers
 • Fysieke controle van containers (containercheck)

EWS MARITIME & LOGISTICS

EWS Maritime & Logistics levert een breed scala aan diensten in de maritieme en logistieke sector. Diensten omvatten ventilatie, lossen van zeecontainers met behulp van adembescherming, scheepsmetingen en magazijnmetingen. Aanvullende logistieke diensten zijn onder meer palletiseren, ompakken en reinigen van zeecontainers. Dit zijn allemaal op maat gemaakte diensten op basis van de wensen van de klant.

Wilt u een adviseur spreken?

Terence Carnegie

Operations Manager

t.carnegie@ews-group.com
+31 6 81485727

Neem contact op! 

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.