Scheepsmeting

Fumigaties in het scheepsruim worden vaak gedurende de vaart uitgevoerd, bijvoorbeeld bij bulkcargo’s van scheepsluiken met graanladingen. Voordat het schip op de loslocatie aankomt dient te worden vastgesteld of alle fumigatiegassen zijn verwijderd. Hiervoor is een gasvrijverklaring door middel van een scheepsmeting verplicht. EWS heeft speciaal opgeleid personeel dat deze gasvrijverklaringen mag afgeven en beschikt over de juiste uitrusting om een dergelijke scheepmeting uit te voeren.

Loodsmeting

Goederen die gelost worden in het warehouse stoten in veel gevallen nog gassen en dampen uit. We kunnen onderzoek uitvoeren om er zeker van te zijn dat medewerkers tijdens het werk niet worden blootgesteld aan gassen en dampen die zich boven de grenswaarden bevinden. Onze specialist stelt samen met u een meetprotocol op. Alle resultaten worden overzichtelijk samengevat in een uitgebreide rapportage.

Afspraak maken

Voor meer informatie over de mogelijkheden en overige vragen kunt u bellen of contact opnemen via ons contactformulier.

MENU