Skip to content

Op grond van de huidige kennis over de effecten van diverse gassen en dampen, blijken sommigen hiervan schadelijker te zijn voor de gezondheid van de mens dan in eerste instantie gedacht. In dergelijke gevallen beoordeeld de Gezondheidsraad de grenswaarden en worden deze, indien noodzakelijk geacht, verlaagd.

Benzeen valt in de categorie van carcinogene gassen en is zeer schadelijk voor de menselijke gezondheid. De huidige grenswaarde van benzeen is 3,25 mg/m3 (1 ppm). Na beoordeling door de Gezondheidsraad is besloten deze grenswaarde per 1 oktober 2017 in Nederland te verlagen naar 0,7 mg/m3 (0,2 ppm).

EWS Gas measurement is expert in het meten van schadelijke gassen en dampen. Onze meettechnieken zijn bij uitstek geschikt voor het meten op gassen zoals benzeen. Meer informatie over onze metingen? Kijk op https://www.ews-group.nl/gas-measurement/ of neem contact met ons per mail via info.gasmeasurement@ews-group.com of telefonisch op +31 (0)852 10 05 81.

Klik hier voor de officiële bekendmaking en de onderbouwing van de wijziging.