Skip to content

Nieuwe regels toepassing rodenticiden tegen ratten en muizen

Giftige middelen tegen ratten en muizen mogen vanaf 2023 alleen nog door gecertificeerde professionals zoals EWS Group ingezet worden. De mogelijkheid voor particulieren om dergelijke middelen zelf aan te schaffen en te gebruiken komt daarmee te vervallen. Middelen voor bestrijding mogen alleen binnen een geïntegreerd plaagdierbeheerssysteem (IPM) door een professional zoals EWS Pest Control worden toegepast. Dit geldt vanaf 2023 voor zowel buiten als binnen, en alleen als laatste redmiddel. De reden hiervoor is dat ze giftig en moeilijk afbreekbaar zijn en daardoor ook schadelijk zijn voor andere dieren. Meer informatie hierover is te vinden in een persbericht van CTGB: https://www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2018/10/02/middelen-tegen-ratten-en-muizen-alleen-binnen-ipm-systeem