Skip to content

Integrated pest management (IPM)

De werkwijze van EWS Pest control is gebaseerd op de principes van Integrated Pest Management (IPM). De basis van Integrated Pest Management is het nemen van preventieve maatregelen. Hierdoor wordt de toetreding en ontwikkeling van plaagdieren en ongedierte in en om gebouwen tot een minimum beperkt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan bouwkundige aanpassingen zoals het dichten van gaten, kieren en slecht sluitende deuren. Zonder deze aanpassingen blijven plaagdieren de mogelijkheid hebben om gebouwen binnen te dringen.

Onze servicetechnici, in de volksmond ongediertebestrijders genoemd, zijn getraind in het signaleren van mogelijke risicogebieden in en om gebouwen of processen. Tijdens de reguliere controles geven wij advies met betrekking tot het weren van plaagdieren en ongedierte zoals muizen en insecten.

Daarnaast beschikt EWS Pest control over een gespecialiseerd team dat de benodigde (bouwkundige) weringsmaatregelen kan treffen. Zij kijken met de ogen van een ongediertebestrijder naar de bouwkundige hiaten. Hierdoor kan het huidige of eventueel toekomstige overlast nog beter worden verholpen. Bovendien kunnen we dankzij deze werkwijze de inzet van biociden minimaliseren. Chemische bestrijdingsmiddelen worden alleen als laatste hulpmiddel ingezet.

WET GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN (WGB)

Door de toepassing van Integrated Pest Management wordt direct voldaan aan de WGB. Deze wet verbiedt het onbeperkt toepassen van biociden. Dit verbod geldt voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever. Als de noodzakelijke preventieve maatregelen zijn genomen, kunnen biociden gedurende een beperkte tijd ingezet worden. Afhankelijk van de contractafspraken en of het advies van de opdrachtgever is opgevolgd, is hiervoor een aparte afspraak nodig.

DE WET NATUURBESCHERMING

Al onze werkzaamheden voldoen aan de uitgangspunten van de Natuurwet. Volgens deze wet mag geen schade worden toegebracht aan vogels en beschermde dieren of planten. De Natuurwet luidt in het kort:

  • Alle dieren zijn beschermd, met als uitzondering de bruine en zwarte rat, de huismuis en insecten;
  • Onnodig dierenleed dient te worden voorkomen.

DETERMINATIE

Heeft u een insect gevonden, bijvoorbeeld in huis of in de tuin, en weet u niet welk soort insect dit is? De plaagdierdatabase van EWS helpt u een insect herkennen zodat u kunt vaststellen met welk insect u te maken heeft en hoe u deze effectief kunt bestrijden. Op deze pagina vindt u verschillende mogelijkheden om meer te weten te komen over de verschillende soorten plaagdieren.

Als u al weet met welk plaagdier u te maken heeft maar op zoek bent naar aanvullende informatie, kunt u gebruikmaken van onze plaagdierdatabase. Hier kunt u door een categorie te selecteren informatie over de bijbehorende plaagdieren raadplegen.

Als u het juiste plaagdier niet kunt vinden, kunnen de specialisten van EWS Pest control middels een determinatie de identiteit voor u vaststellen. Print onderstaand determinatieformulier uit, vul het in en stuur het naar ons op inclusief een monster (bij voorkeur meerdere exemplaren) van het insect en/of uitwerpselen. De monsters onderzoeken wij vervolgens in ons determinatie lab. Nadat de identiteit is vastgesteld ontvangt u een rapport met daarin de bevindingen en een deskundig advies.

KWALITEITSAUDIT

EWS Pest control ondersteunt uw bedrijf door kwaliteitsaudits uit te voeren op het gebied van hygiëne, milieu en bouwkundige wering. Al deze kwaliteitsaudits vinden plaats op basis van de uitgangspunten van IPM en alle facetten van modern plaagdiermanagement.

Deze kwaliteitsaudits kunnen we onderverdelen in onderstaande categorieën:

  • Nulmeting: de kick-off van een samenwerking op het gebied van plaagdiermanagement.
  • Inspectie door een veldbioloog: vaak onderdeel van externe eisen die opgelegd zijn door de afnemers, maar ook onderdeel van een kwaliteitsbeheerssysteem in opdracht van u als klant.
  • Bouwkundige inspectie: gericht op de wering van plaagdieren door inzicht te verkrijgen in toetreding en ontwikkeling binnen een gebouwencomplex.
  • Second opinion: dit kan een mix van bovengenoemde inspecties zijn om te beoordelen of het huidige plan van aanpak binnen het plaagdierbeheerssysteem voldoende garantie geeft op een plaagdiervrije omgeving.

Na afronding van bovenstaande vindt altijd een evaluatie plaats in de vorm van een zogenaamde wrap-up. Ook ontvangt u indien gewenst binnen enkele werkdagen een rapport met daarin alle bevindingen en adviezen. Dit kunnen onder andere adviezen zijn over bouwkundige, hygiënische, bedrijfsmatige en fysische factoren. EWS Pest Control biedt u vervolgens ondersteuning bij het uitvoeren van deze adviezen. Denk hierbij aan het trainen van uw personeel en de daadwerkelijke uitvoering van bouwkundige weringsmaatregelen. Dit laatste vormt binnen een plaagdierbeheersplan vaak de start van onze samenwerking.

Afspraak maken

Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende inspectie. Wij bieden u direct inzicht in onze mogelijkheden en bijbehorende kosten. Bel ons of neem contact op via ons contactformulier.

Wilt u een adviseur spreken?
Jan-willem-van-der-Hoeven-nl
Jan-Willem van der Hoeven

Technical & Commercial Advisor

of vul onderstaand formulier in:

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie