Skip to content

Integrated Pest Management (IPM)

Omdat voorkomen beter dan bestrijden is!

Onze plaagdierbeheersers, ook wel IPM-servicetechnici genoemd, staan aan de basis van onze dienstverlening. Het zijn ervaren en gedreven professionals die in het bezit zijn van de verplichte vakdiploma’s en licenties. Daarnaast zijn ze op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving. Hierdoor is een professionele werkwijze gegarandeerd. Aandacht voor hygiëne en veiligheid hoort daarbij. Niet alleen voor mens, maar ook voor milieu.

Mede daarom is met ingang van 2023 de regelgeving rondom het gebruik van biociden voor de bestrijding van knaagdieren aangescherpt. Mocht u sinds 2017 toxische middelen buiten alleen nog door een gecertificeerd plaagdierbeheerser laten plaatsen, vanaf 2023 geldt dat ook binnen. Dit betekent concreet dat u zelf geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mag gebruiken, maar dat u hiervoor altijd een gecertificeerde professional moet inschakelen.

Knaagdierbeheersing in nieuw perspectief

Als gecertificeerd professional mogen wij dus nog steeds chemische bestrijdingsmiddelen inzetten. Echter, niet zonder meer. De principes van IPM voorzien in een integrale aanpak voor de beheersing van ratten en muizen (knaagdieren). Eerst worden alle beschikbare preventieve en niet-chemische maatregelen ingezet. Als allerlaatste stap kan dan een beroep op chemische middelen worden gedaan.

IPM 2023 is in de branche bekend onder Knaagdierbeheersing in nieuw perspectief. De piramide hiernaast geeft mooi weer welke stappen daarmee gemoeid zijn.

Wat betekent IPM 2023 voor u als klant?

Allereerst dat ongediertebestrijding, of liever: plaagdierbeheersing, geen quick-fix (meer) kan zijn. Het vraagt om een strategie, een plan, een plaagdierbeheersplan. En daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres! Een plaagdierbeheersplan maakt deel uit van de samenwerking tussen u en EWS Pest control. Neemt u contact met ons op voor een eerste inventarisatie. Dan brengen we de aard, omvang, ernst en risico’s van een eventueel reeds aanwezige plaag in kaart en brengen we een offerte uit voor een duurzame samenwerking op basis van IPM.

Plaagdierbeheersplan

Besluit u een samenwerking met ons aan te gaan, dan volgt een plaagdierbeheersplan op maat voorzien van een plattegrond, plan van aanpak, afspraken, (werings-)adviezen én actiepunten voor u als klant. Het plaagdierbeheersplan maakt deel uit van een geïntegreerde aanpak op het gebied van plaagdiermanagement en vormt de basis voor onze samenwerking.

Tijdens een eerste inspectie, inventariseren we niet alleen de potentiële plaagdierrisico’s (PRI), maar brengen we ook de stand van de hygiëne, de reeds aanwezig bouwkundige wering en de kwaliteit van de huishouding in kaart.

We stellen de aanwezige diersoorten vast alsmede hun potentiële leef- en voederplaatsen. Daarnaast bepalen we de beheers- en eventuele bestrijdingsmiddelen binnen de mogelijkheden van IPM.

We voeren de maatregelen uit en monitoren zowel de resultaten alsook de nog aanwezige risico’s. Op basis hiervan brengen we opnieuw advies uit in combinatie met actiepunten bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne of wering.

We evalueren op regelmatige basis de bereikte resultaten en bepalen in overleg met u de verbeterpunten. Adviezen, afspraken én meer wordt vastgelegd in de EWS-portal, het online rapportagesysteem. Zo heeft u altijd inzicht in de actuele stand van zaken!

Weringsadvies

Ongedierte kan schade toebrengen aan uw bedrijfspand. Wist u dat een muis zich al door een gaatje van een halve centimeter een weg naar binnen kan banen? Ventilatiegaten bijvoorbeeld zijn voor deze beestjes ideale openingen. Evenals kieren onder deuren of in de gevel.

Integrated Pest Management (IPM) zet in op het voorkómen in plaats van bestrijden van plaagdieren. Tijdens de plaagdierrisico-inventarisatie (PRI) als onderdeel van het plaagdierbeheersplan, voeren wij dan ook een bouwkundige inspectie uit. Juist omdat vaak met eenvoudige ingrepen ongedierte buiten de deur gehouden kan worden.

Op basis van de bouwkundige inspectie brengen we weringsadvies uit. Door bijvoorbeeld het plaatsen van roosters of het dichten van gaten en kieren, is uw pand beschermd tegen de komst van ongenode gasten. En heeft u zelf geen mogelijkheden of gelegenheid om de bouwkundige wijzigingen aan te brengen. Ook dan kunt u een beroep doen op onze IPM-servicetechnici!

Wilt u een adviseur spreken?

Voor meer informatie kunt u bellen of contact opnemen via het formulier

Ongediertebestrijding voor uw bedrijf

Ontdek plaagdiermanagement per sector

EWS PEST CONTROL

EWS Pest control is gespecialiseerd in het oplossen van elk plaagprobleem op een professionele en discrete manier. De IPM servicetechnici van EWS zijn op de hoogte van de toepasselijke wetgeving en bieden het beste resultaat op basis van de principes van Integrated Pest Management (IPM).

Wilt u een adviseur spreken over ongediertebestrijding?

Jan-Willem van der Hoeven

Technical & Commercial Advisor

j.vanderhoeven@ews-group.com
+31 6 82574349

Neem contact met ons op voor meer informatie over ongediertebestrijding!

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.