Bedwants

Hemiptera (snavelinsecten)
FamilieCimicidae (bedwantsen)

Bedwantsen komen over de hele wereld voor. Het zijn parasieten van warmbloedige die in gebouwen leven. Ze voeden zich meestal met het bloed van de mens. Als bedwantsen in grote aantallen in een vertrek aanwezig zijn (bijv. in een slaapkamer), dan ruikt men een karakteristieke geur. Zij scheiden namelijk een olieachtige vloeistof uit waardoor een zoetige geur verspreid wordt. Bedwantsen worden ten onrechte vaak wandluizen genoemd. Het zijn geen luizen, ze kunnen niet vliegen, maar wel snel lopen tegen wanden en plafonds.

Uiterlijk

Een volwassen bedwants heeft een sterk afgeplat, ovaalvormig (bijna rond) lichaam. De voorvleugels zijn slechts in aanleg aanwezig; de achtervleugels ontbreken geheel. De wijfjes zijn 4½ tot 9 mm lang, de mannetjes zijn gemiddeld iets kleiner. Bedwantsen zijn roodbruin van kleur. Als ze kort tevoren een bloedmaaltijd hebben genomen, is hun kleur donkerrood en is het achterlijf gezwollen.

Ontwikkeling

Wantsen ondergaan een onvolledige gedaanteverwisseling. Dit wil zeggen dat de ontwikkeling 3 stadia kent: ei–nimf–adult. De jonge bedwantsen (nimfen) zien er bij geboorte bijna hetzelfde uit als de volwassen insecten. De eitjes van de bedwants worden in een in water oplosbaar “secreet” aan de kieren van meubels, bedstellen, wanden en in kledingstukken vastgeplakt. Bij kamertemperatuur komen de eitjes na 15 tot 22 dagen uit; na ca. 1½ maand zijn de jonge bedwantsen volwassen. De jonge wantsen doorlopen 5 stadia voordat ze volwassen zijn. Bedwantsen parasiteren niet alleen op mensen, maar ook op warmbloedige huis- en laboratoriumdieren en op vogels. Zolang de temperatuur schommelt tussen 15-18°C kunnen de wantsen het meer dan 6 maanden uithouden zonder voedsel. Als zij hongerig worden, kunnen ze relatief grote afstanden afleggen op zoek naar gastheren. Daalt de temperatuur onder 15°C, dan staat de ontwikkeling stil en gaan de bedwantsen in een “winterslaap”, waarin zij zelfs langdurig vorsttemperaturen kunnen overleven.

Leefwijze

De bedwants komt vooral voor in slaapvertrekken. Eenmaal per 8 dagen is een bloedmaaltijd nodig, die zij halen bij de mens. Het bloedzuigen duurt 5 tot 10 minuten; ook voor iedere vervelling van de jonge bedwants is een bloedmaaltijd nodig. Na de nachtelijke bloedmaaltijd keren bedwantsen terug naar hun schuilplaats. Overdag verbergen zij zich, onder meer onder losliggende vloerkleedjes en in spleten en kieren in wanden, vensterbanken en meubels. Let vooral op loszittend behang aan de bovenkant van de muren en het plafond; daar zitten bedwantsen graag vanwege de warmte die daar aanwezig is. Ook houden ze zich schuil in bedden (voornamelijk in de omgeving van het hoofdeinde), matrassen, in gordijnen, schoenen en kledingstukken, zelfs in lichtschakelaars en stopcontacten.

Verspreiding

Bedwantsen verspreiden zich naar aangrenzende woningen via scheuren en naden in muren of via de doorvoeropeningen van leidingen. Ook, en zelfs in belangrijke mate, vindt de verspreiding plaats via bagage, het transport van gebruikt meubilair en de toepassing van sloophout uit gebouwen waarin bedwantsen aanwezig zijn. Houd met deze aspecten rekening als u besluit om tot bestrijding over te gaan.

Hinder

Een bedwants veroorzaakt bij de gastheer een jeukende huidirritatie. Deze gaat na enkele dagen vaak gepaard met zwellingen. Mocht u vaker gestoken worden, dan kunt u zich onwel gaan voelen (bedwantsen hebben elke 8 tot 9 dagen één bloedmaaltijd nodig). Met de steek is een verspreiding van ziektekiemen theoretisch mogelijk, maar duidelijke voorbeelden hiervan zijn niet bekend.

Wesp

Algemeen
In de warme zomer, vooral in juli/augustus kunnen wespen het ons zeer lastig maken. We hebben dan vrijwel altijd te maken met de Duitse wesp (Paravespula germanica F.) of de gewone wesp (Paravespula vulgaris L).

In een goed ontwikkeld wespenvolk kunnen soms wel 5.000 of meer individuen voorkomen. Wespen kunnen, wanneer ze in het nauw worden gebracht of wanneer hun nest wordt verstoord, soms tot steken overgaan. Sommige mensen zijn voor wespengif zo gevoelig, dat ze zich in verbinding moeten stellen met een arts.

Uiterlijk
Wespen zijn helgeel/zwart van kleur en slank. De werksters zijn 10 – 15 mm. Lang, terwijl de koninginnen ca. 20 mm. lang zijn. Een opvallend kenmerk is de zgn. “wespentaille”.

Leefwijze
Deze wespensoorten behoren tot de sociaal levende insecten. In het voorjaar maakt de koningin een nest, meestal in de grond of op andere beschutte plaatsen, in schuren, muurholten, spouwmuren, onder het dak e.d. In het nestje worden door de koningin de eieren gelegd. Hieruit komen de larven en na de “popfase” komen de werksters uit.

De werksters zijn van het vrouwelijk geslacht, onvruchtbaar en zorgen voor de schoonmaak/onderhoud/beschermen van het nest, de verzorging van de larven en voedselvoorziening.

De koningin blijft in het nest om eieren te leggen. In augustus/september worden er mannelijke wespen geboren, daarna nieuwe, doch nu vruchtbare wijfjes (koninginnen). Deze verlaten het nest om te paren. De mannelijke wespen sterven vrijwel direct na de paring. De jonge bevruchte wijfjes zoeken een beschutte plaats op voor de overwintering om in het voorjaar een nieuwe kolonie te stichten.

Rond oktober sterven alle inwoners van het nest af. Het oude nest wordt dan niet meer bewoond.

Voedsel
Wespen hebben behoefte aan koolhydraten, suikers uit bijv. nectar, honingdauw; vruchtvlees en sap van rijpe vruchten; vloeibare zoete voedings- en genotmiddelen, zoals limonade, stroop e.d.
Voor de eiwitten zullen zij andere insecten nuttigen, zoals: vliegen, muggen, rupsen, hooiwagens e.d.

Nut
Wespen zijn nuttige dieren, zij zorgen voor de bestuiving van bloemen en vangen veel lastige en schadelijke insecten. Als de wespen geen gevaar opleveren voor mens en huisdier is er geen bestrijding nodig.

Steken
Een wespensteek kan pijnlijk zijn. Een werkster steekt als het nest dreigt te worden verstoord, als ze in het nauw gedreven wordt of als u in de aanvliegroute staat.

Voorkomen
Horren voor open ramen en deuren plaatsen;
Sluiten van afvalemmers en vuilcontainers;
Voorkomen van aantrekkelijk voedsel
Gaten/kieren dichten in de winter

STOP NOOIT EEN GAATJE WAAR WESPEN DOOR NAAR BINNEN EN BUITEN GAAN DICHT!!
De wespen zullen altijd een andere uitweg zoeken en dat kan goed bij u binnen zijn.

Bestrijding
Als het wespennest gevaar oplevert kan dit uitgeroeid worden door het aanbrengen van zgn. wespenstuifpoeder in de in- en uitvliegopeningen van het nest. Dit kan de opening zijn van het nest maar ook in de buitenmuur van een gebouw zoals bijv. ventilatieopeningen van de spouwmuur of gaten bij kozijnen.

De werksters komen in aanraking met het poeder en nemen dit via haren en/of poten mee in het nest. Hierdoor worden uiteindelijk de koningin en anderen gedood en bent u van de wespen af.

U kunt het zelf doen
Denk eraan dat wespen overdag actief zijn en u kunnen steken, zeker wanneer men aan het nest komt worden ze agressief. Het beste kunt u ’s avonds tegen de schemering of bij koel weer, het poeder aanbrengen. Ga bij voorkeur niet in de aanvliegroute staan.

U kunt het laten doen
De professionele ongediertebestrijder van EWS komt bij u aan huis en kijkt welke behandeling de meest doeltreffende is. Aan de hand van deze diagnose zal hij het nest behandelen. Hierbij krijgt u de garantie dat het nest op een verantwoorde wijze wordt behandeld en dat deze behandeling werkt.

Vrijblijvend offerte aanvragen wespen bestrijding

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vlooi

Graag bij uw huisdier
Bijna iedere hond of kat heeft wel een paar vlooien. Soms merk je daar weinig van, maar bij warm weer kan een vlo in vier weken duizenden nakomelingen krijgen, die allemaal op zoek gaan naar eten: bloed! Bij een vlooienplaag in huis is de boosdoener bijna altijd de kattenvlo, die zijn kaken ook graag in honden of andere huisdieren zet.

Leefwijze
Het vrouwtje legt haar kleine witje eitjes in de mand van het huisdier of op de grond. De larven die uit de eitjes komen zoeken beschutting in naden of kieren of onder de rand van de vloerbedekking. De larven eten organisch materiaal, wat o.a. in huisstof voorkomt. Van hun eigen speeksel spinnen de larven een cocon. Na 8-14 dagen komt de volwassen vlo uit zijn cocon. Merkwaardig is dat als de cocon absoluut met rust gelaten wordt, de vlo in een soort slaaptoestand in de cocon blijft. Dit kan wel een heel jaar duren. Dit verklaart het soms massale optreden van vlooien, wanneer een gebouw enige tijd onbewoond is geweest of na een vakantie als de woning weer door mens of dier wordt betreden. Een volwassen vlo voedt zich met bloed van huisdieren. De vlo is een ware springer, soms tot 30 cm. ver. Soms springt de vlo per ongeluk op de mens, wat huidirritaties oplevert. Hij bijt, maar is kieskeurig want ons bloed lust hij niet.

Wat doe je ertegen?
Probeer de huisdieren vrij te houden van vlooien. De dierenbescherming kan u adviseren. De stofzuiger is het beste wapen tegen de vlooienplaag. Denk aan naden, kieren maar ook langs de plinten zorgvuldig stofzuigen. Als u langdurig de woning verlaat, bijv. op vakantie gaat, dan tevoren zeer grondig de woning stofzuigen en de inhoud van de stofzuigerzak vernietigen. De nest- of slaapplaatsen, matten of kleedjes, maar ook de huisdiermanden regelmatig schoonmaken en/of uitkloppen. Ook kunt u matten of kleden in de zon hangen.

Bestrijding
Als de vlooienplaag in uw woning aanhoudt kunt u de Plagen Preventie Dienst inschakelen voor een bestrijdingsactie. Hierbij wordt van u verwacht dat u voor de afspraak goed stofzuigt. Als u een aquarium heeft dient u de luchtpomp uit te zetten en het aquarium af te dekken. De gehele woning wordt behandeld tegen de vlooien. U dient, met huisgenoten en huisdieren, voor een periode van twee uur de woning te verlaten om gezondheidsrisico’s uit te sluiten. Als u na twee uur terugkomt moet u de woning goed ventileren. Zet alle ramen en deuren tegen elkaar open. Liever een paar dagen niet stofzuigen zodat het middel goed zijn werking kan doen. Voor u uw woning weer betreedt, is het verstandig om ook uw huisdier vlo-vrij te maken.

Steekmug

Algemeen
Slapeloze nachten door zoemende steekmuggen die zich maar al te graag te goed doen aan uw bloed zijn ’s zomers bepaald geen uitzondering. Het gevolg: jeukende muggenbulten die soms nare huidirritaties en soms zelfs ziekten kunnen veroorzaken. Steekmuggen zijn actief op tijden dat u graag wilt slapen, is nachts dus. De wijfjes worden aangetrokken door het transpiratievocht op uw huid en steken. Ammonia op de steekplaats vermindert pijn en jeuk. van de mannetjes zult u weinig last hebben, die voeden zich voornamelijk met plantensappen.

Muggen zijn van het vroege voorjaar tot laat in de herfst de meest geziene soorten ongedierte in uw huis. De larven van muggen ontwikkelen zich in ondiep en stilstaand water. Ze vermenigvuldigen zich razendsnel en zijn vooral in de zomer een ware plaag voor klein en groot. De bevruchte wijfjes overwinteren in kelders en op andere beschutte, vochtige plaatsen.

Voorkomen
Op alle plaatsen waar water langer dan een week blijft staan, kunnen muggen zich ontwikkelen. Maak dus deze plekken droog, denk ook aan emmers, bloembakken, goten enz. Lekkages opheffen. Ramen en deuren Is nachts zoveel mogelijk gesloten houden of voorzien van horren. In vijvers vissen aanbrengen als natuurlijke vijand. Overdag kamers flink ventileren. Onbedekte huid insmeren ‘met muggenafweermiddel.

Hondenteek

Algemeen
De hondenteek is van origine afkomstig uit Afrika, maar komt nu algemeen in de tropen en de subtropen voor, o. a. in het Middellandse Zeegebied. De soort komt ook zeer algemeen voor in de Verenigde Staten van Amerika (“brown dog tick”) In ons land zijn ze in de zestiger jaren met honden geïmporteerd. Deze tekensoort heeft een duidelijke voorkeur voor honden en zal zich bij de mens niet kunnen handhaven. De levenscyclus verloopt bij ons geheel binnenshuis.

Uiterlijk
imago: 8 poten; roodbruin van kleur; ca. 8 mm lang in volgezogen toestand en   dan blauwgrijs van kleur.   nimfen: 8 poten en roodbruin van kleur, in volgezogen toestand donkergrijs.   larve: 6 poten; in volgezogen toestand blauw van kleur.

Ontwikkeling
Onvolledige gedaanteverwisseling. Eistadium eieren worden door de vrouwelijke teek na bevruchting afgezet in   naden en kieren van plafonds, e.d.; deze teken hebben sterk de neiging naar   boven te kruipen. Een wijfje kan in haar leven 1000-3000 eitjes afzetten.   Larvenstadium na 19 tot 60 dagen (afhankelijk van temperatuur en vochtigheid)   komen uit de eitjes kleine, 6-potige larven. Deze larven zijn actief op zoek   naar voedsel en hechten zich, zodra de gelegenheid zich voor doet, vast aan   een hond. In 3-6 dagen vullen de larven zich met bloed, waarna ze zich laten   vallen en zich verbergen in naden kieren.   Nimfenstadium na de bloedmaaltijd vervellen de larven in 6-23 dagen tot   8-potige nimfen. Na enige dagen van inactiviteit hechten de nimfen zich vast   aan honden en zuigen zich daar gedurende 4 tot 9 dagen vol met bloed. Na. deze   bloedmaaltijd verlaten ze de gastheer en verbergen zich.   Nimfen vervellen na de voedselopname in 12 tot 29 dagen tot volwassen teken.   Volwassen teken zijn zeer actief als ze verstoord worden. Ze zoeken naar een   gastheer, hechten zich vast en blijven daar gedurende 6-50 dagen. Na een   bloedmaaltijd start bij het wijfje de eiproductie. Levensduur tot enige jaren.   Hongerperiode tot 200 dagen.

Leefwijze
Hondenteken komen in ons land vrijwel niet in de vrije natuur voor, maar wel vooral waar honden leven. In Nederland kunnen ze zich in verwarmede gebouwen handhaven. In woningen: verscholen in naden en kieren van muren, achter plinten, onder drempels, plafondranden. voedsel: bloed van honden; soms komen deze teken voor op ratten en muizen.

Schade/hinder
De hondenteek kan bij uitzondering de mens als gastheer verkiezen. Deze tekensoort kan in verschillende delen van de wereld ziekten overbrengen (van hond tot hond); tot deze ziekten behoren o.a. de ricketsiosen, waarmee ook de mens besmet kan worden.

Verspreiding
Met name via de hond, die gemakkelijk de hondenteek oppikt in objecten, waar deze zich ophouden. ook tijdens de vakantie rond de Middellandse Zee in caravans, tenten, e.d.

Wering
Een regelmatige controle op de aanwezigheid van teken op of bij de hond.na signalering van deze teken dierenarts raadplegen.

Bestrijding
Er zijn middelen in de handel ter bestrijding van teken op honden op basis van o.a. propoxur. In woningen, waar deze teken zijn aangetroffen dient na inventarisatie van het object een bespuiting te worden uitgevoerd met middelen op basis van deltamethrin, permethrin of cyfluthrin. Men dient daarbij ook een zolder niet te vergeten. Controle na de verdelgingsactie is gewenst; er kan indien nodig tot een tweede behandeling worden overgegaan; eveneens dient men door de hond bezochte objecten te onderzoeken.

Huisstofmijt

Algemeen
De huisstofmijt komt in Nederland zeer algemeen voor in woningen, bedrijfspanden etc. Tot ongeveer 1900 werd de huisstofmijt alleen aangetroffen in gelooide huiden, maar sinds de jaren zestig worden zij ook veelvuldig gesignaleerd in huisstof, matrassen en met stof beklede banken en stoelen.

De huisstofmijt leeft van schilfertjes van de menselijke huid. Een temperatuur van ongeveer 25 graden is voor de huisstofmijt ideaal, dus de uitvinding van de centrale verwarming en isolatie van woningen werken in zijn voordeel. Daarnaast is een luchtvochtigheid van 50-75 % gewenst. Normaal gesproken komt de huisstofmijt in aanvaardbare aantallen voor in een woning. Afhankelijk van o.a. bovenstaande factoren kan dat echter zeer grote vormen aannemen.

De laatste jaren wordt duidelijk dat een groot deel van de toename van allergische reacties bij mensen (zoals astma) wordt veroorzaakt door de huisstofmijt. Met name de uitwerpselen en vervellingshuidjes van de huisstofmijt zijn de boosdoeners. Circa 10 % van de bevolking is overgevoelig voor de huisstofmijt. Allergische personen kunnen eczeem oplopen.

Wering
Belangrijk is dat de luchtvochtigheid onder de 50 % blijft. Dit maakt het de huisstofmijt erg lastig. De wasdroger (luchtvochtigheid) moet een afvoer naar buiten hebben. Daarnaast dient bij voorkeur te worden gekozen voor meubilering en stoffering die zo min mogelijk stoffig is. Ook dient regelmatig geventileerd te worden en dienen organische materialen in matrassen, isolatieruimten en vloerbedekking zoveel mogelijk beperkt te worden.

Met behulp van een bij de apotheek verkrijgbare test is het mogelijk uit te vinden of er huisstofmijt aanwezig is, waar de grootste concentratie zich bevindt en of wering en/of bestrijding noodzakelijk is.

Bestrijding
Bestrijdingsmiddelen hebben over het algemeen geen blijvende werking tegen huisstofmijt. Wel kan een bestrijding leiden tot het onder controle houden van de populatie en daarmee de overlast tot een minimum beperken. Het belangrijkste is echter de weringsmaatregelen uit te voeren na een bestrijding. Daarmee houdt u, nadat de populatie weer tot een acceptabele omvang is teruggebracht, de populatie onder controle.

Bij

Algemeen
Bijen komen in geheel Nederland voor, meestal zijn dit de zogenaamde honingbijen (Apis mellifera L.). Deze honingbijen zijn zeer nuttig voor het bestuiven van planten en cultuurgewassen. Het voedsel van de bij bestaat immers uit stuifmeel en nectar van bloemen. Vliegend van bloem tot bloem zorgen zij voor de bestuiving. Met name het verzamelen van honing is een activiteit waar de mens erg van profiteert.

De koningin zorgt voor het voortbrengen van nageslacht. Als zich voldoende jonge koninginnen in het nest hebben ontwikkeld, verlaat de oude koningin met een gedeelte van het bijenvolk het nest op zoek naar een nieuw onderkomen. Het gehele bijenvolk, met uitzondering van de mannetjes, verblijft gedurende de koude wintermaanden in hun korf/nest. De mannetjes worden in de herfst gedood of de korf uitgejaagd. Dat is de periode waarin geen bevruchtingen meer plaatsvinden waardoor de mannetjes overbodig zijn geworden.

et bijenvolk leeft in kolonies en kan zich op de meest onwaarschijnlijk plekken vestigen. Wanneer u een zwerm aantreft, is het beste dat u kunt doen EWS waarschuwen die dan mogelijk het nest in zijn geheel kan weghalen en verplaatsen. Alleen wanneer dat niet mogelijk is en de bijen overlast veroorzaken, wordt ingegrepen met bestrijdingsmiddelen. Bijen zijn in principe niet gevaarlijk voor mensen. Zij zullen zich wel verdedigen wanneer zij worden aangevallen.

Deskundige hulp
De professionele ongediertebestrijder van EWS komt bij u aan huis en kijkt welke behandeling de meest doeltreffende is. Aan de hand van deze diagnose zal hij het nest behandelen. Hierbij krijgt u de garantie dat het nest op een verantwoorde wijze wordt behandeld en dat deze behandeling werkt.