Skip to content

Het verschil tussen wespen en bijen

Zijn het wespen of bijen?

Het is de warmste meimaand in 300 jaar. Met hoge zomerse temperaturen is deze meimaand de warmste meimaand sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1706. In de maanden mei en juni zie je vaak al bijen en soms ook een enkele wesp rondvliegen. Terwijl we genieten van de temperaturen en volop naar buiten gaan, doen de wespen en bijen hetzelfde en neemt de activiteit van bijen en wespen toe.

“We zien ze vliegen, zijn het wespen of bijen?”

Deze meimaand heeft EWS veel meldingen van wespen ontvangen. Of zijn het bijen? Deze vraag hebben we ook dit voorjaar vaak beantwoord met “Het zijn bijen, nuttig en noodzakelijk voor onze samenleving”.

In Nederland zijn er verschillende soorten wespen en bijen

  • De honingbijen zijn de bekendste bijen – Kenmerken van honingbijen

Honingbijen hebben een duidelijke lichaamsbeharing op het borststuk en op de bovenzijde van de kop. Deze beharing is een typisch verschil met de wesp. Bijen kunnen maar een keer steken en gaan dan dood. Honingbijen zijn vegetariërs en eten alleen nectar en stuifmeel uit bloemen. Door de beharing blijft het stuifmeel aan de lichamen hangen en wordt het stuifmeel verder verspreidt in de natuur zodat bestuiving plaatsvindt.
Het tegengaan van de achteruitgang van de bijenpopulatie is regelmatig in het nieuws. Een groot deel van de wilde bijen wordt namelijk met uitsterven bedreigd. Ook voor honingbijen zijn de leefomstandigheden verslechterd. Gewasbeschermingsmiddelen hebben een negatieve invloed op het voortbestaan van bijen. Mijten zijn ook een belangrijk risico en doodsoorzaak voor de bijen.

EWS houdt de ontwikkelingen van de bijen nauwlettend in de gaten en is zich bewust van natuur en duurzaamheid. Bijen bestrijden is niet toegestaan, maar om overlast tegen te gaan kan een bijennest wel verplaatst worden. Hiervoor verwijzen wij graag naar een lokale imker die hierin is gespecialiseerd en zodoende bijdraagt aan ieders welzijn.

Op de website van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) vindt u meer informatie en de contactgegevens van imkers bij u in de buurt. Mocht het nodig zijn, een imker helpt u graag.

  • De limonadewespen zijn de bekendste wespen – Kenmerken van limonade wespen

Wespen hebben een smalle taille en zijn in tegenstelling tot bijen vrijwel kaal. Wespen kunnen meerdere keren steken, bijen kunnen slechts één keer steken. Wespen zijn echte vleeseters en vangen insecten en rupsen die ze aan hun larven voeren. Wespen leggen geen voedselvoorraad aan en eten ook de zoete stof die de wespenlarven uitscheiden. Als er bijna geen wespenlarven meer zijn, gaan wespen op zoek naar andere zoete lekkernijen en komen ze bijvoorbeeld op uw limonade af. Probeer daarom altijd de zoetigheid af te dekken of ze juist te lokken met zoetigheid naar een gedeelte in uw tuin waar ze geen overlast geven (tip!).

Wespen kunnen op verschillende plaatsen een nest maken. De vliegroute van de wespen verraadt vaak waar het nest zich bevindt. Wespen kunnen in uw huis op zolder een nest maken, maar ook in spouwmuren of gewoon in de grond. In het voorjaar zijn de eerste wespen die we zien, vaak koninginnen die de winter hebben overleefd. De wespenkoningin is een nest aan het bouwen, legt de eerste eitjes en brengt vervolgens ook voedsel naar de larven. Zodra de eerste werksters zijn uitgekomen, nemen zij het werk van de wespenkoningin over. De wespen groeien snel in aantallen en activiteit.

Net als bijen zullen ook wespen niet spontaan steken. Alleen als wespen zich bedreigd voelen, kunnen ze steken. Vaak is het andersom en voelen wij ons bedreigd door de wespen en zijn we bang dat ze steken. Als wespen bekneld raken of aangevallen worden, zullen ze dit zeker proberen. Een wespensteek is pijnlijk, maar alleen gevaarlijk voor een enkeling vanwege een allergische reactie of omdat de steek de ademhaling bemoeilijkt. Als dit gebeurt, neem dan direct contact op met een arts.

Wespen mogen we bestrijden

Een wespennest kunnen we snel en gedisciplineerd bestrijden. Indien een nest niet zichtbaar is, is het belangrijk om de  aanvliegroute van de wespen te ontdekken zodat het nest gelokaliseerd kan worden. Als wespen in de spouwmuur zitten, komen ze door een kleine opening, vaak een ventilatieopening naar binnen. Tip, dicht de opening niet, wespen knagen zich dan een andere weg naar buiten of verder uw woning in. Pas na een wespenbestrijding, het inspuiten van een poeder, kunt uzelf of de wespenbestrijder het gat dichten.

Laat een wespenbestrijding altijd door een professionele ongediertebestrijder uitvoeren. EWS is een gecertificeerde wespenbestrijder die met haar team van specialisten u snel van de wespenoverlast af helpt.

Heeft u last van wespen, of bijen, maak melding. EWS helpt snel en professioneel.